Anlita arkitekt för hjälp med planlösningen

Ibland händer det att man flyttar in i en lägenhet som känns extra svår. Hur man än ändrar möbleringen och byter funktion på rummen så blir det inte rätt. Men så tänker man att om man bara öppnade upp här och satte en vägg där, då skulle vi ju kunna göra såhär ... Då vet man att det det som behövs är en ändrad planlösning.

Hur mycket får man ändra i en planlösning?

Att ändra planlösningen bör inte göras förhastat, även om man har en god idé. Framför allt måste man innan man börjar riva och sätta upp väggar kontrollera vad som får och inte får göras i lägenheten. Bor du i en hyresrätt får du antagligen inte riva någonting, och vill du sätta upp en vägg får du inte förankra den i taket och golvet utan måste bygga den så att den är lätt att riva. Det är dock fullt möjligt för en duktig snickare. Men om syftet med planlösningen är att öppna upp, så kan det vara svårt i en hyresrätt.

Om du bor i en bostadsrätt får du däremot göra i stort sett vad du vill, förutsatt att du inte ger dig på en bärande vägg. I en bostadsrätt kan det finnas både en eller flera bärande väggar och det är din plikt som bostadsrättsinnehavare att ha koll på vilka väggar som är bärande och vilka du får mixtra med. Att riva en bärande vägg kan sluta med att du blir utesluten ur bostadsrättsföreningen och måste flytta.

En arkitekt hittar den bästa lösningen

För att få en så genomtänkt och funktionell planlösning som möjligt kan det bästa vara att skaffa en arkitekt. I Stockholm är det lätt att hitta en arkitekt med erfarenhet av att rita om lägenheter. Många i Stockholm bor trångt och för vissa är det inte möjligt att köpa en större bostad när familjen växer. Lösningen blir då att göra om planlösningen. Men det kan också vara ett yngre par som vill ha en lite luftigare och lyxigare känsla i lägenheten med öppen planlösning och då kan en arkitekt också hjälpa till.

Fördelen med en arkitekt är att denne förutom det praktiska även ser till det estetiska. Om det finns flera sätt att uppnå det man vill kan en arkitekt välja det alternativ som passar bäst estetiskt och som ger den bästa känslan. Hur vi uppfattar en lägenhet har inte bara att göra med hur den är inredd utan också om rummens dimensioner och hur de förhåller sig till varandra. Om resultatet av den ändrade planlösningen blir att man möts av en lång trång korridor när man stiger innanför dörren är det inte så bra. En arkitekt kan  se för- och nackdelar med olika perspektiv och hjälpa till med att välja det rätta.

Kontakta en arkitekt i Stockholm

Om ni vill ändra planlösningen i er lägenhet, börja med att kolla med värden eller bostadsrättsföreningen vad ni får och inte får göra. Kontakta därefter en arkitekt i Stockholm, gärna en som har erfarenhet av rita i lägenheter på detaljnivå. Försäkra er om att ni har med en erfaren SAR-ansluten arkitekt att göra, och be alltid om ett personligt möte i er bostad innan ni skriver på något. Om ni vill kan ni kolla med flera arkitekter och be dem lämna förslag på vad som skulle kunna göras. Ni får dock vara beredda på att betala för den tid det kostar att skissa förslagen. Skriv sedan kontrakt med den som ni tycker har den bästa lösningen för hur er lägenhet ska bli mer funktionell och göra ert boende lättare.

Läs mer: https://www.arkitektstockholm.biz.

4 Feb 2019