Anlita en rörmokare när du ska renovera badrummet

Ett av de mest populära renoveringsområdena i hus och lägenheter handlar om badrummet; något som är lätt att förstå. Just badrummet är nämligen det rum där man gärna sätter sin egen prägel och där man också gärna vill uppleva lite vardaglig lyx. Att material och annat dessutom kommit att bli billigare – högre konkurrens från större kedjor – har ytterligare gjort en badrumsrenovering till en självklarhet för många. Man ska här heller inte underskatta rot-avdragets inverkan på detta; att man kan anlita professionell hjälp och därefter dra av upp till halva kostnaden för arbetet och därefter få tillbaka summan på sin skatt har verkligen gjort att privatpersoner i Sverige ansett sig ha råd att öppna plånboken för att investera i sig själv och i sin familjs levnadsstandard.

Att vi nämner rot-avdraget i samband med en badrumsrenovering kommer inte av någon slump och det gör vi av den anledningen att vi verkligen rekommenderar att man använder det i samband med en så känslig renovering som vid ett badrum. För att förklara det lite närmare – många privatpersoner väljer att genomföra detta projekt på egen hand och det gör att man också riskerar stora skador och ökade kostnader. Att renovera ett badrum på egen hand tar tid, det är ett stort och omfattande projekt och det kräver speciella kunskaper; att som lekman kasta sig in i en sådan renovering kan – helt enkelt – sluta i en ren katastrof.

Här vänder vi oss också främst till en stad och detta i form av Stockholm där renoveringar i allmänhet och badrumsrenoveringar i synnerhet visat sig vara extra populär. Ett faktum som förklaras av det vi nämnde ovan i form av att man ofta väljer att sätta sin egen prägel på just badrummet och i och med att det sker så många flyttar i Stockholm så ökar också antalet badrumsrenoveringar – och således också riskerna.

Menas med detta; bor man i en lägenhet i en fastighet i Stockholm så utsätter man inte bara sin egen bostad för skador – man utsätter även sina grannar. En vattenskada sprungen ur felaktigt draget vatten är tyvärr vanligare än vad man tror och av den anledningen så måste vi här trycka på vikten av att anlita en rörmokare. Egentligen så bör man utöver en rörmokare även ta hjälp av en plattsättare och eventuellt också en snickare; men primärt så handlar det om att minimera riskerna för en vattenskada och därför är en rörmokare det vi fokuserar på här.

Billiga rörmokare i Stockholm

Man ska här veta att till skillnad från elektricitet så är vatten något som man får dra på egen hand – i Stockholm eller var man nu än må bo – men detta faktum ska inte på något sätt förväxlas med att det är något som man ska ta lättvindigt på; en rörmokare är alltid att föredra. Dessutom så kommer man här – förutsatt att man bor i Stockholm – snabbt inse att priserna för en rörmokare (även rot-avdraget exkluderat) ligger på en väldigt bra nivå.

Uppmaningen lyder alltså: renovera gärna ditt badrum – men se till att vatten dras korrekt och använd ditt rot-avdrag på tjänsterna från en rörmokare. Insidan – rör och ledningar, avlopp och vatten – är minst lika viktiga som det kakel man väljer och det kan vi inte nog poängtera.

29 Sep 2017