Anlita ett företag som utför omfattande fasadrenovering i Göteborg

Äger ni ett helt hyreshus eller är ni en bostadsrättsförening? Behöver fasaden få ny puts och renoveras? Det finns företag som bara sysslar med fasadrenovering i exempelvis Göteborg.

Börjar fasaden spricka och behöver lagas eller vill ni putsa om huset och återge det dess forna glans? En fasadrenovering kan vara liten men också väldigt omfattande. Om fasaden är i hyfsat gott skick räcker det oftast med en lättare renovering som exempelvis tvätt, lagning av hål och sprickor samt ommålning.

Behöver fastigheten en helt ny fasad blir renoveringsarbetet dock mer omfattande. I så fall behöver den gamla putsen knackas ner. Detta kan vara lite besvärligt för de boende då det kan låta en hel del och även ibland skapa vibrationer. För att inte stressa några husdjur i onödan bör man helst flytta djuren medan arbetet pågår.

Det kan vara bra att flytta på husdjuren då fasaden ska renoveras

Ska ni dra igång en total fasadrenovering kan det vara bra att känna till alla moment så att man sen kan informera alla som bor i fastigheten om vad som kommer att ske. Kanske är det också boende och inte bara husdjur som vill flytta på sig under den tid som ursprungsfasaden knackas ner?

Ska man dra igång en större fasadrenovering och även kanske byta färg och fasadmaterial på huset så krävs det bygglov. Ett bra företag som utför fasadrenovering i Göteborg kan även bistå med dessa ansökningar. Var noga med vilken entreprenör ni väljer att anlita. Kolla runt och kanske även fråga andra bostadsrättsföreningar om vilket företag de använt sig av. Att ta någon som varit länge i branschen brukar dessutom oftast löna sig i längden.

Informationen till de boende är väldigt viktig

När man väl valt företag till sin fasadrenovering är det viktigt att all information går ut till de boende om vad som kommer att ske de olika tidsperioderna. Kallar man till ett informationsmöte, vilket är att rekommendera, så kan det vara bra om även entreprenören kan vara med och svara på eventuella frågor.

En rak kommunikation är alltid bra. Likaså måste det finnas en kontaktperson som de boende kan vända sig till om de undrar något. Under själva renoveringen är det sedan bra att löpande informera om renoveringen och speciellt om tidsplanen skulle spricka. Som boende är detta jätteviktigt att få veta. På så vis skapar man förståelse i stället för missnöje och arbetet flyter på bättre.

11 Feb 2020