Anlita tjänster i Sollentuna

Sollentuna är en medelstor kommun (eller relativt liten i förhållande till Stockholm), som ligger strax utanför staden. Med sina ca 70 000 invånare är det Sveriges 30:e största. Således finns ett stort utbud av tjänster i kommunen. Dock drar boende i Sollentuna också fördel av sin närhet till Stockholm.

Inom Sollentuna finns flertalet olika typer av firmor verksamma. Men hur ser egentligen tjänsteutbudet ut mer exakt?

Målare

En av de firmatyper som i hög grad finns representerade i Sollentuna är målare. Här finns ungefär fem firmor utspridda över hela kommunen. Att anlita målare är något som, i likhet med andra tjänster, blivit allt mer populärt sedan rotavdraget infördes.

De målare som är aktiva i Sollentuna marknadsför sig väl på nätet. Vissa har dock en starkare närvaro än andra. Samtidigt är Sollentuna inte särskilt stort, vilket gör att många sollentunabor ”vet” vilket utbud som finns i området.

Städare

Även en rad olika städare finns i kommunen. Givetvis är det även många städare utanför Sollentuna som marknadsför sig med att städa här. Många firmor som sysslar med städning gör det över en hel region, eller i norra delarna av Stockholm i det här fallet (där Sollentuna ligger).

Som nämndes ovan blev det mer populärt att anlita målare när rotavdraget infördes. Som de flesta känner till, omfattas inte hemstädning av rotavdraget. Istället är det rutavdraget som subventionerar arbetskostnaderna när det kommer till hushållsnära tjänster, så som just hemstädning.

Flyttfirma

En enkel sökning på internet ger träffar på många annonser på flyttfirmor som gör jobb i Sollentuna. Alla är, som det skrevs om lite ovan, dock inte baserade i just Sollentuna. Istället handlar om det firmor som gör jobb över hela Storstockholm, eller åtminstone innerstaden och de norra delarna av staden.

Sedan sommaren 2016 har rutavdraget kommit att även innefatta flyttjänster. Dock är det inte allt som avdraget täcker. Närmare bestämt är det bland annat nerpackning och uppackning, lastning, lossning och arbetstiden för själva transporten. Att regelverket kring RUT kom att även innefatta flyttjänster var ett välkommet besked för branschen – både i Sollentuna och i hela Sverige.

Rörmokare

Rörmokare, eller VVS-montörer som det egentligen kallas, är även det mycket utbrett i Sollentuna. Sollentuna är, i jämförelse med andra kranskommuner i Stockholm, ganska tätt befolkat. Det här gör att de flesta typer av tjänster går att anlita inom kommunen. Även om många av dem är baserade i just Sollentuna, gör närheten till Stockholm (som tidigare skrivet) att tjänsteutbudet blir riktigt stort. Det ger en också en valfrihet att välja att anlita aktörer inom kommunen, eller kanske ta en större aktör som är baserad i Stockholms innerstad.

De flesta firmor som är baserade i Stockholmsområdet, kan troligtvis tänka sig en resa till Sollentuna. Detta beror kanske vad för typ av jobb det är, och hur långt bort firman egentligen befinner sig. Ofta är det aktuellt med en reseersättning om det blir långa sträckor som ska åkas. Dock bör det inte vara något problem – de flesta firmor finns, som ovan nämnt, faktiskt inom kommunen.

18 Mar 2017