Är det dyrt att renovera tak?

Den som har hus eller fastighet kommer troligen att stå inför behovet av att renovera taket. Renoveringar kostar, men vad kostar det att renovera tak? Kan man förvänta sig ett fast pris?

När det kommer till att renovera eller lägga om ett tak så kan man räkna med att det kostar en del. Samtidigt så är det viktigt att taket är i bra skick för att undvika skador på huset och ett tak i bra skick höjer värdet på huset. Det är svårt att sätta ett pris på vad det kan komma att kosta att renovera taket då det är många faktorer som spelar. Typ av tak som ska renoveras och omfattningen av renoveringen påverkar priset. Det finns dock några riktlinjer och det finns många gånger möjlighet att nyttja ROT-avdraget. Det är också en god idé att begära in offerter från olika företag då det kan skilja i pris mellan företag.

Vilka ungefärliga kostnader kan man räkna med?

Som tidigare nämnt kan det vara svårt att exakt ange ett pris. Geografiskt läge och omfattningen påverkar men en riktlinje är ett pris på runt 1 000 till 1 800 kronor per kvadratmeter. Riktlinjerna gäller för ett vanligt villatak då större fastigheter kan kräva mer omfattande arbete. För en normal takrenovering kan man räkna med 100 000 kronor och uppåt. Många gånger finns det möjlighet att nyttja ROT-avdraget vilket sänker kostnaderna för takrenoveringen markant. När det kommer till ROT-avdraget kan man göra ungefär ett avdrag på 30 procent för arbetskostnaderna. Den högsta summan man kan få i avdrag är 50 000 kronor men detta kan ändras och därför ska man kontrollera med Skatteverket inför renoveringen.

Hur lång tid tar en takrenovering?

Precis som kostnaden är det svårt att säga exakt hur lång tid en takrenovering tar. Omfattningen av renovering är en faktor, en annan faktor är vilket underarbete som krävs och vilket material taket är gjort i. Företaget som inspekterar taket inför en renovering kan ge dig en uppfattning om hur lång tid renoveringen kan ta. När man begär in offerter kan man också be om en ungefärlig uppskattning av tidsåtgången. Det lönar sig att jämföra några företag men tänk på att det inte alltid är priset som ska avgöra. Ta därför även referenser från tidigare kunder då det säger en del om vad du kan vänta dig av företaget. Tänk alltid att ett välunderhållet tak är en investering och skydd mot framtida problem.

2 May 2020