Beredning av mark för nybyggnation

Innan man börjar bygga ett hus krävs förberedelse av marken där huset ska placeras. Vilka typer av markarbeten behövs vid nybyggnation eller befintligt boende, och vilka utför dessa arbeten?

Fokusera på markarbeten vid nybyggnation

Vid byggandet av ett nytt hus är det vanligt att man lägger fokus på själva huset och all information kring det. Men när man söker efter hus inom sin prisklass kan det vara lätt att glömma att arbete med marken ibland kan bli lika kostsamt som själva huset. Det kan även krävas anpassningar av huset beroende på vilken typ av tomt det ska byggas på.

Om man har turen att äga en tomt som tidigare användes för jordbruk eller liknande, är det en fördel när det kommer till kostnader för markarbete. Det är enkelt att gräva för grund och eventuella tillbyggnader samt uppfart. Rördragningen går smidigt och man kan välja vilken typ av grund man önskar. Däremot, om man planerar att bygga på en tomt där marken inte är tillräckligt kompakt, till exempel om marken ligger lågt över havsnivån och huvudsakligen består av sand, eller om marken är för hård att gräva i, som vid berghällar, då krävs anpassningar av markarbeten, grundläggning och kanske till och med huset i enlighet med dessa förhållanden.

Dränering och bärlager

För att få en så stabil och väldränerad grund som möjligt börjar man alltid med att gräva en grop där huset ska placeras. Därefter fyller man den med markduk, bärlager och grus, innan man antingen gjuter en platta eller använder en torpargrund. Det finns även andra typer av grundläggning, som plintar och liknande. Runt grunden är det viktigt att man ordnar en dränering, oavsett om det är ett nytt eller befintligt hus, och att man lägger jorden runt tomten på ett sätt som skapar lutning bort från huset och inte mot det. Regnvatten tenderar att rinna nedåt, och även om det inte finns några floder eller sjöar i närheten är det viktigt att det finns ett fall från huset för att undvika fuktproblem.

Personer som arbetar med mark- och anläggningsarbete använder ofta maskiner som grävmaskiner eller lastbilar. Det är viktigt att vara noggrann, kunna läsa ritningar och ha god kommunikationsförmåga för att kunna ge och ta emot information om projektet.

3 Sep 2023