Blogg

Sida 2

RSS

Betonghåltagning på rätt sätt i Stockholm

6 Sep 2023

Vid en betonghåltagning i Stockholm är det viktigt att få ett korrekt hål men också att inte skada konstruktionen i stort, utan bibehålla tidigare stabilitet.

Det kan kännas helt omöjligt att kunna få ett hål i en tjock och mycket hård betongkonstruktion. Men en betonghåltagning är inte fullt så svår att utföra som man kanske först kan tro. Det handlar egentligen bara om att ha rätt kunskap och rätt utrustning för jobbet.

När det kommer till betonghåltagning så är det också nyckeln till ett framgångsrikt projekt att använda sig av yrkespersoner med rätt kunskap och rätt utrustning. För en felaktigt utförd betonghåltagning kan skapa mycket stora problem, där det kan bli sprickor och skador på konstruktionen som är svåra att återställa.

Proffs på betonghåltagning

Vad är det du kan förvänta dig av en professionell betonghåltagning i Stockholm? Jo, när du anlitar ett företag som är proffs inom betonghåltagning så kommer du att kunna luta dig tillbaka i vetskapen om att du kommer få exakt det hål du önskar och inget mer än det.

Men för dig som beställare finns det också en del som du måste ordna före betonghåltagningen. Som att ta reda på ifall det finns några rör eller ledningar på ytan som ska tas bort. Du behöver även ta bort allt som är i vägen på väggen, samt kring ytan runt arbetsområdet. Allt för att det ska bli så enkelt som möjligt att komma till den önskade ytan, och ett bra svängrum för håltagaren.

Hur länge håller ett tak? upptäck livslängden för olika takmaterial

5 Sep 2023

Att lägga om taket kan vara en kostsam affär. Livslängden för ditt tak beror på flera faktorer, inklusive väderförhållanden, takets material och hur väl du har skött dess underhåll. I den här artikeln kommer vi att utforska olika takmaterial och deras förväntade livslängd, samt ge dig användbara tips för att förlänga takets hållbarhet.

Livslängd för olika takmaterial

Takpapp - Vanliga takpappar har en livslängd på cirka 30 år. Dessa tak är känsliga för solens strålar och salta vindar, vilket kan påskynda försämringen av takmaterialet. Genom att regelbundet inspektera och underhålla takpappen kan du förlänga dess livslängd.

Tegel - Ett tak täckt med tegel kan skydda ditt hus i upp till 100 år. Tegel är ett robust och hållbart material som tål olika väderförhållanden. För att maximera livslängden för ett tegeltak är det viktigt att utföra regelbundet underhåll, inklusive rengöring av mossbeläggningar och eventuell utbyte av trasiga tegelpannor.

Takpannor - Takpannor kräver noggrant underhåll för att hålla länge. Om du har ett tak täckt med takpannor är det viktigt att regelbundet rengöra dem från mossa och skräp. Vatten och fukt tenderar att binda sig till mossa, vilket kan leda till fuktproblem. Takpannor kan ha en livslängd på cirka 40-60 år, förutsatt att de underhålls ordentligt.

Plåttak - Plåttak är ett populärt alternativ med många fördelar. Dagens moderna plåttak klarar sig bra i olika väderförhållanden och kräver minimalt underhåll. De behöver endast målas om vid behov för att återställa deras rostskyddande egenskaper. Livslängden för ett plåttak kan vara mellan 40 och 60 år. Dessutom kan en leverantör av plåttak i Stockholm erbjuda ett brett utbud av design- och färgalternativ, inklusive plåt som efterliknar tegelpannor.

Beredning av mark för nybyggnation

3 Sep 2023

Innan man börjar bygga ett hus krävs förberedelse av marken där huset ska placeras. Vilka typer av markarbeten behövs vid nybyggnation eller befintligt boende, och vilka utför dessa arbeten?

Fokusera på markarbeten vid nybyggnation

Vid byggandet av ett nytt hus är det vanligt att man lägger fokus på själva huset och all information kring det. Men när man söker efter hus inom sin prisklass kan det vara lätt att glömma att arbete med marken ibland kan bli lika kostsamt som själva huset. Det kan även krävas anpassningar av huset beroende på vilken typ av tomt det ska byggas på.

Om man har turen att äga en tomt som tidigare användes för jordbruk eller liknande, är det en fördel när det kommer till kostnader för markarbete. Det är enkelt att gräva för grund och eventuella tillbyggnader samt uppfart. Rördragningen går smidigt och man kan välja vilken typ av grund man önskar. Däremot, om man planerar att bygga på en tomt där marken inte är tillräckligt kompakt, till exempel om marken ligger lågt över havsnivån och huvudsakligen består av sand, eller om marken är för hård att gräva i, som vid berghällar, då krävs anpassningar av markarbeten, grundläggning och kanske till och med huset i enlighet med dessa förhållanden.

Dränering och bärlager

För att få en så stabil och väldränerad grund som möjligt börjar man alltid med att gräva en grop där huset ska placeras. Därefter fyller man den med markduk, bärlager och grus, innan man antingen gjuter en platta eller använder en torpargrund. Det finns även andra typer av grundläggning, som plintar och liknande. Runt grunden är det viktigt att man ordnar en dränering, oavsett om det är ett nytt eller befintligt hus, och att man lägger jorden runt tomten på ett sätt som skapar lutning bort från huset och inte mot det. Regnvatten tenderar att rinna nedåt, och även om det inte finns några floder eller sjöar i närheten är det viktigt att det finns ett fall från huset för att undvika fuktproblem.

Personer som arbetar med mark- och anläggningsarbete använder ofta maskiner som grävmaskiner eller lastbilar. Det är viktigt att vara noggrann, kunna läsa ritningar och ha god kommunikationsförmåga för att kunna ge och ta emot information om projektet.

Vad ska du tänka på när du anlitar en målare i Mölndal?

28 Aug 2023

Att anlita en målare i Mölndal är inga konstigheter egentligen, men du bör undersöka marknaden ordentligt och ha bra koll på dina rättigheter och skyldigheter.

Är det bara att höra av sig till en målerifirma och be dem komma över med färgburkarna och sätta igång med arbetet? Eller finns det lite mer att tänka på när du behöver en målare i Mölndal? Här kommer en del bra saker att tänka på när du ska anlita en målerifirma att gå genom.

Till att börja med bör du alltid undersöka marknaden och aktörerna ordentligt. Vad detta innebär i korthet är att undersöka firmans företagsinformation, se om du kan hitta några kundrecensioner och om det finns några tidigare tvister om att arbeten inte utförts ordentligt med mera.

Avtal med målare

För att du ska undvika att köpa grisen i säcken är det viktigt att ha allt på papper innan arbetet sätter igång. Här ingår det att du bör få en skriftlig offert från firman eller ett avtal där typen av arbete anges, material som ska användas, när det ska vara färdigt och så klart vad hela kalaset kommer att kosta.

Vad ska du då göra om det inte riktigt blir som det var tänkt och om det finns brister eller fel? Till att börja med bör du kontakta målerifirman omgående. Många gånger åtgärdar de problemen utan extra kostnad. Fungerar inte detta kan du kontakta relevant myndighet, som konsumentverket eller en domstol för att lösa tvisten.

Samverkansbalk – Så organiserar du bygget

27 Aug 2023

En ombyggnation är som ett lagspel där människor, verktyg, utrustning och maskiner spelar olika roller. Var och en är beroende av de andra. En viktig komponent i detta sammanhang är samverkansbalken.

Vad är en samverkansbalk?

De flesta är bekanta med begreppet "balk", en avlång konstruktion som används för att bära tunga och långa föremål, särskilt vid renoveringar och nybyggnationer. Men kanske är det inte lika många som vet vad en samverkansbalk är. Låt oss leka med ord och utforska vad en samverkansbalk skulle kunna vara. Istället för att vara en vanlig balk, låt oss använda vår fantasi. Tänk på orden "samverkan" och "balk". Vilka tankar kommer upp? Balkar som samverkar, självklart, men hur? Här kan du få utlopp för din kreativitet.

En samverkansbalk i samarbete

Det är en rolig tanke att föreställa sig balkar som samverkar med varandra. Att organisera sig och sitta tillsammans i en soffgrupp, med en kopp kaffe i handen och samarbeta. Att diskutera projektet och tydligt definiera var och en persons roll. Att skapa ett samarbete, helt enkelt. Det är en fantasifull bild, men faktiskt inte så avlägsen från sanningen. En samverkansbalk måste kunna användas tillsammans med andra balkar. Med andra ord måste de kunna samverka. Även om det kanske inte är lika livfullt som i den tidigare beskrivningen. Men det är roligt att tänka på något annat.

Fördelarna med en samverkansbalk

En samverkansbalk är mycket mer än bara en vanlig balk. Den har förmågan att främja effektivitet och produktivitet i byggprojekt. Här är några fördelar med att använda en samverkansbalk:

Optimerad samarbete: Genom att använda samverkansbalken kan olika team och aktörer inom byggbranschen samarbeta mer effektivt. Tydligt definierade roller och ansvarsområden minskar risken för missförstånd och felaktig kommunikation.

Förbättrad planering: Samverkansbalken underlättar planeringsprocessen genom att tydliggöra tidsramar, resurser och arbetsflöden. Det blir lättare att identifiera potentiella hinder och hitta lösningar i förväg. Se till att välja en leverantör av samverkansbalkar med bred erfarenhet för att säkerställa en smidig process.

Så lyckas ni med trapphusrenoveringen i Stockholm

24 Aug 2023

En trapphusrenovering höjer värdet på fastigheten om den utförs på rätt sätt. Därför ska man anlita ett byggföretag i Stockholm som är experter på trapphus.

En trapphusrenovering står sällan överst på önskelistan, men det borde den kanske göra. Ett fint trapphus är nämligen välkomnande, ökar gemenskapen bland de boende och skapar trygghet. Faktum är att ett välvårdat trapphus sällan utsätts för skadegörelse eller drar till sig obehöriga. Ett trapphus som har renoverats på rätt sätt ökar också fastighetens värde.

Det första man bör göra inför en trapphusrenovering är att sätta upp en budget. Fundera sedan över vad som behöver göras i trapphuset. Räcker det med att måla väggarna och taket samt polera upp golvet? Eller behöver ni även byta fönster, ytterdörrar, beslag och dra ny el?

Så håller ni nere kostnaderna vid trapphusrenoveringen

En trapphusrenovering i Stockholm kan kosta en hel del. Vill man försöka hålla nere kostnaderna kan man kanske själv måla om och göra mindre saker som att byta dörrhandtag och beslag. Fast vill man har ett perfekt resultat som ökar värdet på fastigheten och som dessutom är hållbart ska man ta hjälp av en byggfirma som är specialiserade på trapphusrenovering.

De kan kostnadsfritt besiktiga trapphuset, ta fram förslag på passande åtgärder samt beräkna hur stor kostnaden för renoveringen blir. Det kan vara klokt att konsultera minst två olika byggföretag för att också kunna jämföra offerter och priser. Men tänk på att det ofta lönar sig att välja ett mer erfaret företag med bra referenser.

Building Information Modeling - BIM

19 Aug 2023

BIM är en digital process som används vid byggnationer av alla typer av fastigheter. Det är oftast implementerat av företag men används även av privatpersoner.

Ju mer information du har och ju enklare du har att hålla koll på den, desto bättre och tryggare process och resultat kommer du få. Ändå har många byggplatser känts lite som ett kök med många kockar som inte alltid pratar med varandra. Och som plötsligt kan råka få slut på en ingrediens utan att påtala det för någon annan, i god tid.

Av den anledningen har BIM framtagits. En digital process där du kan se hela byggnationen in i minsta detalj. Med detaljerad geometri, all möjlig materialinformation och precis allting annat som du kan behöva för att kunna bygga fastigheten. Men att även kunna göra det så snabbt och billigt som bara är möjligt.

Jobba med BIM

Den som lär sig att jobba med BIM kommer upptäcka hur mycket enklare det är att få en god överblick över processens alla delar, emot om du själv ska gå ut och se hur det ser ut på plats. Eller försöka få information från alla berörda parter.

Men det kan ändå ta lite tid för dig att lära dig allt inom BIM. Därför går det att anlita en konsult inom BIM som är specialist på allt som har med det att göra. Det kan även finnas en poäng i att ha någon som är fristående från den dagliga driften och enbart kan fokusera på BIM.

Bergsprängning pågår för fullt i Stockholm

12 Aug 2023

Bergsprängning har aldrig varit så aktivt som det är nu i Stockholm och dess omgivningar. Överallt syns imponerande maskiner som väntar på att utföra sprängningsarbeten och lyftkranar som placerar husen på sina rätta platser.

Att spränga berg är en process som tar tid och kräver noggranna geologiska undersökningar. Innan man kan påbörja sprängningsarbeten måste noggranna studier göras, och när beslutet väl har fattats krävs det en extrem försiktighet. Det finns alltid en risk för sprickbildning, vilket kan leda till skador på grannarnas hus i tätbefolkade områden. Därför ställs det höga krav på de som utför sprängningsarbetena. Vanligtvis har de en omfattande erfarenhet inom sprängning innan de vågar sig på att utföra arbeten i tätbefolkade områden. De med lång erfarenhet klarar oftast av det mesta.

Lång erfarenhet inom bergsprängning

Att spränga berg med minimal påverkan på närmiljön är en skicklighet som kräver lång tids träning. Nu finns det en speciell teknik tillgänglig som möjliggör borrning på ett sätt som nästan inte orsakar några vibrationer alls. Detta är särskilt användbart vid borrning i tätbefolkade områden. Om du kontaktar ett företag som utför bergsprängning i Stockholm, exempelvis bergsprängningstockholm.se, kan du även få hjälp med brunnsborrning, grävarbeten och schaktning. Det är alltid bekvämt att ha ett företag som kan hjälpa till med olika utmanande och tunga arbeten.

Byggföretag i Norrköping som erbjuder helhetslösningar

7 Aug 2023

Behöver ni lägga om taket och även renovera fasaden? Eller vill ni kanske bygga ut? Ta då hjälp av ett byggföretag i Norrköping som erbjuder en helhetslösning.

Många byggprojekt och renoveringar kräver ofta både snickare, målare, takläggare, plattsättare, elektriker och vvs-installatör. För att inte behöva anlita flera olika firmor och dessutom se till att de är på plats vid rätt tillfälle, kan man i stället anlita ett byggföretag som erbjuder en helhetslösning. Det sparar både tid och pengar men slutresultatet brukar även bli bättre.

Innan man kontaktar en byggfirma med totalentreprenad kan det vara klokt att ha gjort upp en budget. Gäller det en utbyggnad eller om man vill förändra fasaden eller taket kan man även behöva ansöka om bygglov hos kommunen. Detta kan ta lite tid och det gäller därför att vara ute i god tid.

Jämför priser mellan olika byggföretag i Norrköping

Priserna kan variera mellan olika byggföretag i Norrköping och man ska därför alltid ta in minst två offerter. Men arbetet måste också bli bra och hållbart. Därför måste man även titta på om byggfirman har erfarenhet av liknande projekt, samt även be om referenser från tidigare uppdragsgivare.

En seriös byggfirma kommer alltid ut och gör en kostnadsfri bedömning i samband med en offertförfrågan. Annars går det inte att lämna en korrekt offert. Då har man även möjlighet att ställa frågor och diskutera eventuella materialval och kulörer. Det är viktigt att man sedan skriver ett tydligt avtal med den byggfirma som man väljer.

Ta hjälp av en flyttfirma i Stockholm

27 Jul 2023

Genom att ta hjälp av en flyttfirma kan du få en lugnare och mindre stressande flytt i Stockholm. Du kan även spara tid och pengar på det alternativet.

När Pelle och Susanne hade bestämt sig för att flytta så var det inte någon tvekan om hur flytten skulle gå till. Paret hade redan varit med om att flytta ett par gånger i sitt liv och den senaste gången hade varit mycket påfrestande. Båda hade känt en stor stress och fått uppsöka hjälp för ryggvärk, när flytten var över.

Så fort ett datum för flytten var satt så ringde Susanne upp den flyttfirma som de bestämt sig för att anlita. Det var en firma som de hört mycket gott om från några släktingar, och som tur var så kunde de ställa upp det datum som paret skulle flytta.

Flyttfirma med flera tjänster

Susanne hade länge känt att det var svårt att få ihop dagen för flytten. Men också dagarna före flyttdatumet var tuffa eftersom båda skulle vara bortresta på konferenser med jobbet. Som tur var hade Pelle upptäckt att det inte bara var flytthjälp i Stockholm som flyttfirman kunde ställa upp med. De hade fler tjänster som var av intresse.

Förutom flytthjälp bestämde man sig för att boka tunga lyft av ett piano och kortare lagring av detsamma, samt hjälp med att flyttstäda. Tillsammans utgjorde tjänsterna merparten av flyttfirmans meny. Men också precis det som paret behövde för att slippa ta ledigt från jobbet eller besöka en kiropraktor.

Rensa Bort Skadligt Material och Sanera Ditt Hus från Asbest

26 Jul 2023

Asbest är ett ämne som visat sig vara mycket farligt för hälsan, även om det kan ta tid att upptäcka dess skadliga effekter. Tidigare användes asbest flitigt i byggmaterial på grund av dess fördelaktiga egenskaper. Men med ökande kunskap har man insett att detta material kan leda till allvarliga sjukdomar och till och med dödsfall. Därför är det nödvändigt att genomföra sanering av asbest och ta bort det från byggnader.

Vikten av Noggrannhet vid Asbestsanering

Vid sanering av asbest är det av största vikt att anlita ett företag som är specialiserat inom området. Även en liten sanering kan vara mycket farlig för ens hälsa, vilket gör det nödvändigt att veta vad man gör och använda rätt metoder och utrustning. En professionell asbestsanerare använder en komplett skyddsutrustning, inklusive en mask som förhindrar inandning av ämnet. Det är också avgörande att hantera det avlägsnade materialet på rätt sätt och transportera det till en återvinningsstation där det kan tas omhand på ett säkert sätt. Genom att följa dessa försiktighetsåtgärder undviks skador och man kan sedan återställa huset genom att använda ofarliga material och ämnen.

Effekterna av Asbest på Hälsan

Asbest är känt för att orsaka allvarliga hälsoproblem, särskilt när man andas in dess mikroskopiska fibrer. Långvarig exponering kan leda till allvarliga sjukdomar som lungcancer, asbestos och mesoteliom. Dessa sjukdomar kan vara dödliga och deras symptom kan ta flera år eller till och med decennier att utvecklas. Därför är det viktigt att agera snabbt och ta bort asbesten från ditt hus för att skydda både din och din familjs hälsa.

Professionell Asbestsanering för Säkerhet och Trygghet

Att anlita ett professionellt företag för asbestsanering är det bästa sättet att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt. De har den nödvändiga expertisen, utbildningen och utrustningen för att hantera asbestsanering effektivt och säkert. Genom att anlita experter på området kan du vara säker på att asbesten kommer att avlägsnas utan att riskera din hälsa eller skapa ytterligare risker för dig själv eller dina nära och kära. För mer information se www.asbestsaneringvästerås.se.

Inget mer blöta fötter! Dränering i Göteborg förhindrar översvämningar och skyddar din egendom

19 Jul 2023

Dränering är en viktig del av byggnadsskyddet för att förhindra översvämningar och skydda din egendom i Göteborg. Med rätt dräneringssystem kan du undvika fuktrelaterade problem och se till att ditt hem eller företag förblir torrt och säkert, även under perioder av intensivt regn.

Varför behöver du dränering?

En effektiv dräneringslösning ser till att överskottsvatten avleds bort från din fastighet och förhindrar att det samlas runt grund och väggar. Detta är av yttersta vikt i områden som Göteborg, där regn och höga grundvattennivåer kan utgöra allvarliga hot mot fastigheternas strukturer och grundvalar.

Skydd mot översvämningar och fuktintrång

Genom att investera i professionell dränering kan du minimera risken för översvämningar och fuktintrång. Ett välutformat dräneringssystem kan kanalisera bort vattnet från din fastighet och leda det till lämpliga avlopp eller avrinningsområden. Detta förhindrar att överskottsvatten tränger in i byggnader, vilket kan leda till allvarliga skador och mögelproblem.

Dräneringslösningar som passar dina behov

Det finns olika dräneringsmetoder som kan anpassas efter dina specifika behov och fastighetens egenskaper. En vanlig metod är att installera dräneringsrör runt fastigheten för att avleda överskottsvatten. Dessa rör kan vara utrustade med filter och dräneringsmembran för att förhindra att skadliga ämnen och partiklar tränger igenom.

För att säkerställa att dräneringssystemet fungerar optimalt kan det vara nödvändigt med regelbunden underhåll. Detta inkluderar rengöring av avlopp och rännor samt kontroll av eventuella läckor eller skador. Genom att genomföra förebyggande åtgärder kan du förlänga dräneringssystemets livslängd och undvika kostsamma reparationer i framtiden.

Ta hjälp av experter på dränering i Göteborg

För att få bästa möjliga resultat när du ska dränera ditt hus i Göteborg är det rekommenderat att anlita professionella experter inom dränering. De har den nödvändiga kunskapen, erfarenheten och utrustningen för att utforma och installera en effektiv dräneringslösning som är skräddarsydd för din fastighet.

Kontakta oss idag för att få mer information om hur vår dräneringstjänst kan hjälpa dig att förhindra översvämningar och skydda din egendom i Göteborg. Sluta bekymra dig över blöta fötter och ta steget mot ett tryggt och torrt boende eller arbetsmiljö!

Mäklare i Sundsvall – Försäljning av hus, lägenheter, och mer

17 Jul 2023

Marie och Per hade nyligen avslutat sina studier och drömde om att köpa en lägenhet inne i stan. Det fanns bara ett bekymmer – de hade inte tillräckligt med pengar. Det verkade som att drömmen skulle få vänta. Trots detta bestämde de sig för att öppna ett sparkonto kallat "Vår nya lägenhet".

Marie delade med sig av kontoinformationen till sin storasyster och sa att man väl fick drömma. De orden skulle alltid förknippas med just den dagen. Marie hade glömt bort att de hade ärvt en bit mark från sin farbror när de var tonåringar. Systern hade inte heller tänkt på marken, men tyckte nu att det var en bra idé att sälja den.

Mäklare i Sundsvall – Hjälpen med försäljningen

De tog kontakt med en mäklarfirma i Sundsvall och bokade en tid för att titta på tomten. Den låg utanför stan men ändå nära en större väg. Det fanns några fastboende i närheten, så vatten och el fanns tillgängligt precis vid tomtgränsen. Nackdelen var att tomten var igenväxt, men mäklaren erbjöd hjälp med det.

Mäklaren gav dem ett mobilnummer till ett företag som specialiserade sig på markrensning. De lämnade kvar en del skog så att de nya ägarna kunde bygga ett hus, men de fick själva bestämma om skogen. Mäklaren lade ut tomten till försäljning, och äntligen kunde de börja hoppas på sin lägenhet i stan.

Var noga med vilken målare du anlitar i Stockholm

16 Jul 2023

Ska du renovera och behöver hjälp med målning och tapetsering? Var då noga med vilken målare du anlitar. Här kommer några tips för dig som bor i Stockholm.

Sedan rotavdraget infördes har antalet firmor som verkar inom måleribranschen formligen exploderat. Men tyvärr är det inte alla som är utbildade inom måleri. Vissa av dem vill bara göra jobbet så snabbt som möjligt och slarvar då ofta med grundarbetet. För att hålla nere sina kostnader använder de sig av billig färg av dålig kvalitet.

Det innebär såklart att slutresultatet blir dåligt. Inte sällan försvinner känslan av nymålat och fräscht bara efter några månader. Vill det sig riktigt illa kan målaren också ha använt sig av fel typ av färg. Det får till följd att det blir betydligt mer tidskrävande och arbetsamt när man ska måla om nästa gång.

Så kontrollerar du om målaren har rätt kunskap

Vill man anlita en målare i Stockholm är det viktigt att man tar hänsyn till erfarenhet och utbildning. Det allra bästa är att fråga vänner och kollegor om de kan rekommendera någon skicklig och seriös målare. Hittar man en målare på nätet måste man ta referenser från tidigare kunder och kontrollera dessa.

En seriös målare kan alltid lämna minst två eller tre referenser. Ring upp dessa och ställ kontrollfrågor som exempelvis; blev slutresultatet bra och hållbart, hur gick samarbetet och blev målaren klar i tid? Sist men inte minst är det också viktigt att man skriver ett ordentligt och detaljerat avtal med målaren.

Prefabricerade byggelement sparar tid

13 Jul 2023

Ytterväggar, innerväggar, takelement och andra vitala delar av en byggnad som tillverkas och levereras som färdiga byggelement effektiviserar och underlättar.

Många byggnader och anläggningar uppförs idag med förtillverkade, eller så kallade prefabricerade byggelement i betong, stål eller trä. Fördelen med dessa är att bygget blir effektivare och det blir lättare att hålla den tidsplan som lagts upp. Byggplatsen blir heller inte lika känslig för svåra väderleksförhållanden eftersom det mesta av arbetet har skett i fabrik.

Att montera de prefabricerade byggelementen är emellertid ett tungt och många gånger farligt arbete. Därför är det viktigt att anlita en erfaren och etablerad entreprenör. Arbetets alla faser kräver noggrann planering, allt från utformning av byggelementen i fabrik till montering på plats. Samordning och löpande kommunikation är viktiga för ett framgångsrikt projekt.

Anlita en kunnig och flexibel tillverkare av byggelement för bästa resultat

Ju tidigare i planeringsprocessen du anlitar en tillverkare av prefabricerade byggelement, desto mer hjälp kan du få. Om byggets väggar exempelvis har stålpelare kan dessa monteras redan vid tillverkningen av ytterväggen. På detta sätt sparar man in både på arbetskraft och kranarbete. Bygget blir lättare att planera när det är färre moment som ska samordnas.

Det är en ansvarsfull roll att leda arbetet med montering av förtillverkade byggelement. När du anlitar ett etablerat företag får du tillgång till kunnig och välutbildad personal med relevanta arbetsmiljökunskaper. Kunnande och säkerhet är förutsättningar för att lyckas och att nå det resultat man vill. Välj därför dina samarbetspartners med omsorg och var ute i god tid.

Läs mer om byggelement på denna hemsida: fbelement.com

← Äldre inlägg