Dags för asfalt i Stockholm

Materialet är ett av de vanligaste när det kommer till att skapa hårt jämnt underlag i Stockholm. På både gårdar och uppfarter använder sig många av asfalt.

En av de saker som först lockade Anna och Greger att köpa huset, förutom att det var perfekt förstås, var att de hade en lång uppfart som gjorde att de bodde lite i skymundan. Inga nyfikna förbipasserande kunde titta på dem när de under varma dagar solade i trädgården.

Nu när de gått igenom alla årstiderna var uppfarten visserligen fortfarande bra enligt de gamla kriterierna. Men tyvärr var grusvägen även ordentligt lerig och gropig höst och vår. Bilarna såg förskräckliga ut efter bara några dagars körning fram och tillbaka. De var tvungna att göra något åt problemet innan de stod där och vägen inte längre var körbar.

Asfalt blev svaret på problemet

De kom fram till att asfalt var det bästa, även om de ogillade att den var dålig för miljön. Det sa de också när de kontaktade företaget för asfalt i Stockholm. En representant kom på besök för få en överblick över uppgiften. Då passade denne även på att lugna Annas oro. Det finns inte längre tjära i svensk asfalt.

Anna mjuknade ytterligare när han berättade att asfalteringar idag var gjorda med återvunnen asfalt. Senare fick de en offert som även visade Rot-avdraget de kunde göra. De tackade ja och bara någon vecka senare började förarbetet med att mäta upp och se till att underlaget blev platt. Snart skulle de slippa tvätta bilarna i tid och otid. Genom denna hemsida kan du ta hjälp av ett företag som kan allt om asfaltering: www.asfaltstockholm.se

26 May 2022