Dags för en badrumsrenovering?

Är det dags för en badrumsrenovering där hemma? Känner man en distinkt lukt, eller svarta prickar på kaklet, golvet eller någonstans i badrummet, bör man så snart som möjligt renovera hela badrummet. Du kan ha drabbats av fukt, eller mögelsporer i badrummet och det måste bort eftersom mögel och fukt är riskfyllt och förenad med sämre hälsa för alla som bor där. Ibland kan man upptäcka skador på badrum först när man har påbörjat en renovering. Ibland syns eller luktar inte fukt och mögel, men badrummet kan vara angripet av fukt och mögel trots att det varken syns på ytan eller sprider någon lukt. Så vet man, att det är mer än 20 år sedan som badrummet renoverades, är det hög tid att göra en badrumsrenovering.

Så här gör du

Hantverkare som är behöriga för badrumsrenovering är egentligen de enda som bör utföra det. Ingen annan. Skulle någon annan göra det, och det senare uppkommer komplikationer med läckande rör eller avlopp, är risken stor att försäkringsbolaget som du har anlitat för din hemförsäkring inte täcker skadorna. Då står du där med stora kostnader, trots att du har ett nytt badrum. Det är inte roligt. Därför bör man alltid ta det säkra före det osäkra och endast anlita behöriga hantverkare för badrumsrenoveringen. Du bör anlita hantverkare som är certifierade inom våtrum. Endast anlita VVS-montörer med utbildning och du kan gärna leta efter hantverkare som är medlemmar i Byggkeramiska rådet. 

Anlita total- eller delentreprenad

1. Anlitar du totalentreprenad av din badrumsrenovering, tar hantverkarna ansvar för allt. Då informerar de dig om vad som händer under arbetets gång. Du bestämmer inredning och materialval. Du behöver inte oroa dig över något. Det är viktigt att skriva avtal innan de påbörjar arbetet så att ni är överens till 100 procent om vad som ska ingå och hur arbetet ska ske. Med en totalentreprenad planerar de själva arbetet, arbetsordning, vilka hantverkare som ska göra  de olika renoveringsarbeten som ni har kommit överens om. 

2. Anlitar du däremot en delentreprenad är det du som har huvudansvaret och behöver planera arbetsgången, ta kontakt med olika hantverkare som ska utföra sin del av renoveringsarbetet. Det innebär bland annat att det är du som är byggherre över badrumsrenoveringen och du som ansvarar för hela arbetet. Du håller då kontakten själv med de olika hantverkarna och ser till att de kommer i den ordning som det krävs, när man ska installera VVS-produkterna (handfat, badkar, duschställ och toastol), när kaklarna ska kakla väggar och lägga golv och när elektriker ska dra elen. 

Här kan du läsa mer.

16 Sep 2019