Fördelar med heltäckningsmatta

Idag finns det heltäckningsmattor i Stockholm som passar för hemmets alla rum. Allt från de mest slitstarka mattorna till hallen till de med långt och mysigt hår som används i gillestugan eller sovrummet. Att välja heltäckningsmatta har ett flertal fördelar. De fördelar som framförallt lyfts upp av återförsäljare av heltäckningsmattor i Stockholm är:

Mindre damm

Tidigare valdes heltäckningsmattor bort som ett alternativ eftersom de ansågs vara ohygieniska och vara dåliga för de med dammallergi. Idag är det nästan tvärtom. Ett Stockhomsföretag skriver exempelvis att ”rum med heltäckningsmattor är bättre för att motverka allergier framkallade av damm”. Det man då utgår ifrån är att dagens modeller av dessa mattor är av ett material som fångar upp och binder dammet. När sedan dammsugning sker så försvinner mer damm från rummet än om man haft vanlig matta och dammet lättare rör sig fritt i rummet.

Ljud

Heltäckningsmattor är mycket vanliga i rum där man vill få ner ljudnivån. Det dämpar effektivt skarpa ljud och detta inte minst om saker tappas på golvet. Att därmed lägga heltäckningsmatta med mycket korta strån på kontor är ett effektivt sätt att dämpa ljudnivån och samtidigt göra det mer hemtrevligt. 

Snubbelrisk

En tydlig skillnad mellan heltäckningsmattor och klassiska mattor är att heltäckningsmattan inte har någon snubbelrisk. Den ligger exakt still och har inte några kanter som annars lätt skapar snubbelrisk. Hos vissa personer finns alltså en stor fördel att lägga in heltäckningsmatta vilket minskar risken avsevärt för att ramla samtidigt som det skapar ett skönt underlag att gå på. Detta gäller även på golv där man behöver rulla en rullator eller rullstol då dagens moderna heltäckningsmattor är så hållbara och kompakta att det inte är några problem för hjul att rulla fritt på dem. 

Billigare och enklare än andra golv

I val av golv kan man exempelvis välja mellan trägolv, laminatgolv, plastmatta och heltäckningsmatta. Alla dessa kan monteras på exempelvis ett betonggolv. Sett till priset som uppstår gällande material och montering så är heltäckningsmatta troligtvis det billigaste. Det behöver inte nödvändigtvis vara billigast per kvadratmeter men den är extremt enkel att montera. Montering kan antingen ske på egen hand eller mot en mindre kostnad. De flesta butiker i Stockholm som säljer heltäckningsmatta erbjuder även monteringshjälp som dessutom kan ske mot ROT-avdrag. Det kan ställas mot plastmattan som inte sällan sak ”svetsas” i skarvarna eller parkettgolvet som tar rejält med tid att lägga. Heltäckningsmatta kan monteras med dubbelhäftande tejp vilket gör den lika lätt att montera som att sedan byta ut. Dessutom kan man lätt byta ut en mindre del av mattan om detta behov uppstår. 

Källa: Fakta har tagits från fyra av de större återförsäljarna av heltäckningsmattor i Stockholm. En del av de ovan nämnda fördelarna har nämnts av flera av återförsäljarna medan andra enbart nämns av vissa få. 

30 Mar 2018