Geoteknisk undersökning – ger dig svar på frågor om marken

Det är många saker att tänka på innan du skrider till verket med ett nytt byggprojekt. Genom en geoteknisk undersökning får du till exempel svar på om och hur du kan använda aktuell mark.

Det är lätt att förivra sig i samband med att du har gjort planer för framtiden. När andra ser en tom yta ser du en plats där en ny byggnad eller anläggning kan upprättas. Du har visioner och vill gärna sätta spaden i marken nu på momangen. Sakta i backarna. Det är kul att du är engagerad, men du måste ta en sak i taget. Innan någonting byggs eller installeras så behöver du ha försäkrat dig om markförhållandena genom en geoteknisk undersökning. En sådan bör alltid göras före du sätter igång med att borra, sänka grundvatten, installera pumpar eller liknande. Är du alldeles för ivrig med ditt projekt och struntar i den geotekniska undersökningen kan det få väldigt allvarliga konsekvenser.

Utför en geoteknisk undersökning på förhand

Vad är då en geoteknisk undersökning mer exakt och varför är det viktigt? Det handlar om att sammanställa information om jorden, men även förhållanden kring berg och grundvatten. Information som är helt nödvändig vid byggprojekt för att du ska nå resultat. Om inte marken är stabil nog att bygga på ska du naturligtvis låta bli, alternativt åtgärda marken först. Det där är sannerligen information som du vill ha före och inte efter du har börjat att bygga. Annars är risken stor att alltihop rasar ihop halvvägs in i byggandet.

31 Mar 2022