Hur är det att bo i Bromma?

Bromma är en närförort till Stockholm som, med sina 71 000 invånare, får anses vara ganska stort. Som stadsdel är Bromma generellt sett eftertraktat, vilket leder till att folk från hela Stockholm, kanske till och med Sverige, flyttar hit.

Bromma utmärks av flera saker. Till exempel har det en fin trädgårdsstad, ligger mycket nära till Stockholms innerstad och du är aldrig långt bort från vatten eller naturreservat. Tidigare var Bromma en kommun, men kallas numera för stadsdelsområde, och omfattar i dagsläget 25 stadsdelar. Med sitt läge nära Stockholm följer också ett stort tjänsteutbud, oavsett om det gäller hantverkartjänster eller catering. Bara inom Bromma finns flera företag som sysslar med golvslipning, till exempel.

Kommunikationer

Kommunikationerna i Bromma är goda. Framförallt kollektivtrafiken är mycket väl utbyggd, och det är lätt att ta sig till Stockholms alla delar med Bromma som utgångspunkt. Till exempel åker tunnelbanans gröna linje genom många av Brommas stadsdelar, och dit man inte kommer med tunnelbana är det enkelt att ta buss. Även tvärbanan går genom stora delar av Bromma.

Utbud av service och tjänster

Oavsett om du vill ha golvslipning, städning, läxhjälp eller något annat är det sannolikt att du kan hitta det i Bromma. Utbudet av service och tjänster är stort, vilket delvis kan förklaras av den relativt stora folkmängden och närheten till Stockholms innerstad.

Många av butikerna i Bromma samlas kring Brommaplan, som även är ett nav i kollektivtrafiken. Här finns bland annat mataffärer, apotek och systembolag. För shopping finns en galleria i närheten av Bromma flygplats som är mycket välbesökt.

Tjänsteutbud

Ett stort tjänsteutbud finns i Bromma. Som nämnt i inledningen finns det till exempel många hantverkarfirmor som är baserade är och/eller utför jobb i Bromma, till exempel golvslipning och renovering av olika slag. I exemplet med golvslipning är det många som marknadsför sig som verksamma i Bromma, trots att de inte är baserade där. Att många gör det kan bero på att brommaborna är, enligt statistik från Skatteverket, flitiga användare av både Rot- och Rut-avdraget. Här är en av Brommas bästa golvslipare: www.golvslipningbromma.nu

Exempel på stadsdelar i Bromma

I Bromma finns, som tidigare nämnt, 25 stadsdelar. Vissa domineras mer av grönska och natur, medan andra upplevs som mer urbana.

  • Blackeberg. En stadsdel som ligger längst ut på tunnelbanans gröna linje i Bromma. Området domineras av lägenhetshus och har ett centrum med serviceutbud.
  • Åkeshov. Åkeshov ligger lite närmare innerstaden än Blackeberg, och är bland annat känt för sitt slott och parken som hör till. Idag nyttjas slottet i huvudsak som konferensanläggning. I Åkeshov finns även bland annat en simhall och studentbostäder.
22 Jun 2017