Hur går man tillväga för att upptäcka dolda fel?

Att upptäcka dolda fel är inget jobb för en lekman. Det är utbildade besiktningsmän som gör en undersökning. De har speciella protokoll som de noggrant följer.

För att upptäcka dolda fel i en bostad går man sakligt tillväga. Steg för steg undersöks olika utrymmen i en fastighet. Det är vanligast att man hittar fel i badrummet, på vinden, i en källare eller i köket. Det är här det kan finnas väta som så småningom bildat mögel. I svåra fall kan det leda till röta. Man gör alltså en besiktning av hela huset för att se om man kan hitta några fel. Även källare och vind gås noggrant igenom. Hittar man saker som ska åtgärdas så kan du som köpare pruta på priset. Hittar man inget vid undersökningen så är det ändå en liten risk att det finns något. Som köpare har du ett år på dig att anmäla om du hittar några fel i huset. Sådana som tyder på att de var dolda. Trots att en besiktningsman varit där kan det vara svårt att hitta allt. Problemet kan till exempel ligga långt ner i grunden.

När kan man upptäcka dolda fel?

När du gör en reparation eller bygger om kan skador komma i dagen. Om du misstänker att de kan ha funnits där redan innan du köpte huset ska du påpeka det så fort det går till säljaren. Det bästa du kan göra är att ta kontakt med en juridisk firma som hjälper dig reda ut allt.

16 Mar 2022