Isolering i Örebro – stäng ute kylan

Att bostäder ska var välisolerade är närmast en självklarhet. Men vilken typ av isolering ska du välja? För isolering i Örebro finns expertföretag som ger råd.

Du har köpt en tomt i Örebro och tänker bygga hus. Ditt hus ska bli välisolerat för att ge ett bra inomhusklimat. Med allt högre kostnader för uppvärmning är det naturligtvis viktigt att hålla energiförbrukning så låg som möjligt. Men du är också miljömedveten och vill använda ett isoleringsmaterial som är klimatsmart. Finns det sådana material, frågar du dig.

Mineralull, som glasfiber och stenull, har varit ett vanligt förekommande isoleringsmaterial under större delen av 1900-talet. Men idag finns det möjlighet att isolera hus med utvecklade träfibermaterial. I och för sig har det funnits tidigare och många vindar isolerades med träspån från snickerier. Men idag levereras träfiberisolering som isolerskivor eller som lösull.

Isolering i Örebro med träfiber

Du kontaktar en firma som kan isolering i Örebro. Du får rådet att använda träfiber som isoleringsmaterial. Det finns flera fördelar utöver att materialet framställs av förnybar skogsråvara. Materialet är hygroskopiskt, vilket innebär att det tar upp och avger fukt i takt med att luftfuktigheten ändras. Med träfiber får du en mycket bra isolering mot kyla och ljud.

När träfiberisolering är på plats har den alltså många bra egenskaper. Men den är också lätt att applicera. Lösullsisolering sprutar man in och därigenom är det lätt att få utmärkt isolering i vinklar och vrår, exempelvis på en vind. Träfiber har också den fördelen att den inte sjunker ihop.

28 Oct 2022