Konstruktionsritningar behövs för byggstart

När man ska bygga hus behövs inte bara arkitektritningar och bygglovsritningar. För själva byggandet behövs nämligen också detaljerade konstruktionsritningar.

När det kommer till husbygge så är det stor skillnad på design och konstruktion. Design handlar framförallt om utseende och estetik. Konstruktion handlar om att följa standarder och normer, och att få till en byggnad som är både hållbar och säker. Det handlar alltså främst om beräkningar och ingenjörsmässiga bedömningar.

Arkitekten må vara den som ritar huset, alltså på designnivå, men det behövs mer än så. Även om arkitekter måste vara väl insatta i huskonstruktion så behöver de experthjälp när det gäller att ta fram konstruktionsritningar för bygget. Det är där som en konsultfirma som specialiserat sig på konstruktion av hus kommer in i bilden.

Konstruktionsritningar tas fram utifrån normer och beräkningar

För nybyggen behövs dessutom bygglov och kanske även andra tillstånd från kommunen där byggnaden ska uppföras. Många konsultfirmor som sysslar med huskonstruktion kan hjälpa till med den biten också. Utifrån arkitektens designritningar skapar de då bygglovsritningar som kan lämnas in till kommunen för godkännande.

Därefter utgår konsultfirman från bygglovsritningarna för att ta fram själva konstruktionsritningarna. De utför beräkningar och kollar upp specifika krav som kan gälla för byggnaden i fråga. Till sin hjälp har de datorprogram, men mycket måste också göras rent manuellt. Det kräver djupgående yrkeskunskaper. När startbeskedet kommer så är det sedan bara att sätta igång och bygga. Vid det laget kan man känna sig helt säker på att det kommer att bli bra.

Du kan ta reda på mer om konstruktionsritningar på denna sida: https://www.konstruktionsritningar.nu/ 

28 Mar 2023