Magasinering underlättar renoveringen

När du ska renovera hemma kommer du säkert att behöva förvara saker på annan plats under en tid. Men det kanske är fullt på vinden och i garaget och du orkar inte åka runt och lämpa av grejer hos släkt och vänner. Då är magasinering ett fullgott alternativ.

Ett proffsigt och kompetent flyttföretag ska inte bara kunna ställa upp med säkra transporter och kunnig och servicemedveten personal. Vid sidan om detta är det viktigt att även kan erbjuda magasinering av trygg karaktär. Dessa tjänster bör man också kunna erbjuda med kort varsel. Det gäller att ha den rätta känslan och kunskapen när man handhar och ansvarar för människors personliga tillhörigheter som ofta ligger dem varmt om hjärtat.

Flexibla tjänster inom magasinering

Ett företag som erbjuder magasinering måste kunna erbjuda flexibla tjänster, som är anpassade till kundernas behov. Förvaringen måste vara trygg och säker, vilken form av gods det än handlar om. Inget gods är för litet och inget är för skrymmande eller för tungt. Konkurrensen är idag så hård inom branschen att få företag har råd att begränsa sina tjänster på det viset.

Anlitar du dessutom ett flyttföretag som har magasinering bland sina tjänster så får du självklart också hjälp med transporten till lagerlokalen. I dessa fall börjar den trygga förvaringen redan vid inlastningen i fordonet. Då börjar också försäkringarna att gälla. För privatpersoner täcks ofta magasinerat gods i hemförsäkringen. Detta bör man kontrollera redan innan man bestämmer sig för att förvara sina saker hos ett företag som sysslar med magasinering. Ditt försäkringsbolag kan svara på frågor om vad som gäller när det handlar om detta.

Moderna lokaler för magasinering är lika moderna och inbrottssäkra, inte minst tack vare moderna låssystem och lar. Och hos de flesta flyttföretag kan du magasinera dina tillhörigheter under varierande tidsperioder - alltifrån en vecka till flera år. I dag  finns det magasin som specialiserat sig på såväl små och stora företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner.

Viktigt med lokaler som inte skadar godset

Är du exempelvis byggföretagare som har drabbats av förseningar i ett projekt. Då är behovet stort av kortvarig förvaring av stora mängder material. Var noga med att hitta ett företag som kan erbjuda rätt förutsättningar för förvaring. Fukt, temperatur och liknande bör vara anpassade till godset, så att inget förstörs under förvaringen.

Kostanden för magasinering varierar förstås mellan olika flyttföretag, beroende var magasinet är placerat, hur mycket som ska förvaras och hur länge och slutligen vilken säkerhetsnivå som krävs för just ditt gods.

6 Oct 2017