Öka brandskyddet med målning

Vi har koll på brandskydd och utrustning. Vi tänker på säkerhet. Kunskap om hur man hanterar säkerhet av det grundläggande slaget är inte så enkelt. Hur skyddar vi en fastighet på bästa sätt?

Att skydda fastigheter mot brand är ett arbete med många aspekter och moment. Det viktigaste arbetet är kanske det förebyggande. Med rätt åtgärder på rätt plats kan man för det mesta helt förhindra att en brand ens utbryter. Detta sparar resurser i massor. Det kan också minska skador på människor och egendom, samt rädda liv.

Det förebyggande arbetet med brandskydd får gärna starta redan då byggnaderna planeras och konstrueras. Där detta inte är möjligt bör man se till att gå igenom byggnadens förutsättningar och planera och genomföra de åtgärder man kan. Det handlar om att kunna förhindra eller i alla fall begränsa bränder. Detta sker på flera olika sätt och handlar bland annat om vilka material man använder. Där kommer detta med brandskyddsmålning in i bilden.

Vad är brandskyddsmålning?

När man talar om brandskyddsmålning syftar man på att man med hjälp av speciella färger och åtgärder kan skydda bärande konstruktioner av till exempel stål eller trä. Konstruktionerna målas ett antal gånger med en färg med speciella egenskaper. Skulle en brand starta kommer färgen att börja svälla och bilda ett skumlager som skyddar exempelvis stålstommen i byggnaden. Detta är mycket fördelaktigt. När brandskyddsfärgen sväller håller den nere temperaturen, både i lokalen och i de strukturer den skyddar. Det förlänger den tid brandförsvaret har på sig att släcka en brand. Människorna i byggnaden får också mer tid på sig att ta sig ut när värmen hålls nere och risken att byggnaden blir instabil minskar.

Ett brandskyddsföretag utför åtgärderna

Det är lämpligt att planering av brandskyddsmålning utförs i samråd med en firma som har den rätta kompetensen. Brandskyddsmålning kan vara en av ett antal åtgärder du vill vidta som fastighetsägare. Om brandskyddsfärgen ska övermålas med någon annan färg ska det kontrolleras att dessa färger är kompatibla. Man vill nämligen inte att effekten av brandskyddet minskas eller hindras.

Brandskyddsmålning är en del av det förebyggande arbetet som du som fastighetsägare bör initiera. Det handlar om byggnadens stabilitet. Sedan behöver du också beakta hur man på ett lämpligt sätt försöker begränsa den skada en brand kan göra. Slutligen måste en plan göras upp för att utrymningsvägarna ska hållas öppna och fria. Brandskydd är aldrig en onödig kostnad då det räddar liv och sparar på egendom och försäkringspremier.

30 Sep 2020