Överlåtelsebesiktning: Säkerställ en smidig fastighetsöverlåtelse i Stockholm

Att köpa eller sälja en fastighet är en komplex process som kräver noggrann dokumentation. Dessa transaktioner är av betydande omfattning, särskilt för privatpersoner. Även om det inte alltid är obligatoriskt, är det vanligtvis nödvändigt med en besiktning.

En korrekt genomförd överlåtelse är av största vikt för en lyckad fastighetsaffär. Såväl säljare som köpare gynnas av en ingående inspektion och skriftlig dokumentation av fastighetens skick. Genom att skapa ett protokoll blir eventuella problem tydliga för alla parter.

Överlåtelsebesiktning i Stockholm: Ser till att din fastighet är i optimalt skick

I det fuktiga klimatet i Stockholm med omnejd är det av särskild vikt att säkerställa att din fastighet är fri från fukt och mögel. Genom att anlita en erfaren besiktningsman för en överlåtelsebesiktning kan du försäkra dig om att fastighetens skick klarläggs på ett tydligt sätt. Detta ger köparen trygghet i att eventuella problem är dokumenterade och enkla att åtgärda.

En detaljerad beskrivning av din fastighet

Ett besiktningsprotokoll innehåller en detaljerad beskrivning av fastigheten och dess egenskaper, med särskild tonvikt på eventuella problem med fukt och mögel. Besiktningsmannen går noggrant igenom både utsidan och insidan av fastigheten, inklusive eventuell vind och källare. Vid kritiska områden noteras antingen att inga problem finns eller så beskrivs fynden kortfattat, följt av rekommendationer för åtgärder.

Att anlita en kunnig firma för att utföra en överlåtelsebesiktning i Stockholm är ett klokt beslut. Genom en utförd besiktning får du en bättre uppfattning om fastighetens prisvärde och hur mycket som kan behöva investeras för att sätta den i gott skick. En noggrant utförd överlåtelsebesiktning ger både säljare och köpare trygghet i att alla aspekter av fastigheten har granskats och dokumenterats. Genom att vara proaktiv och genomföra en besiktning minskar risken för oväntade problem och missförstånd längre fram i processen.

11 Nov 2023