Pålning som yrke

Det finns många välkända yrken inom anläggning och byggnation. Men om man arbetar med pålning så har man ett av de lite mer ovanliga och okända yrkena.

På senare år har det blivit mer vanligt att man gör höga byggnader och andra byggnationer. Därför har det även blivit lite fler yrkesgrupper som får se sin plats i byggbodarna. En av dessa är de som arbetar med pålning inför byggnationer. Ett av de mer ovanliga yrkena som oftast även innebär att man inte heller får träffa yrkesgrupper som elektriker eller målare på jobbet.

Pålning innebär att man skapar en slags förankring i marken, så att höga byggnader inte kommer trilla omkull av väder och vind. Eller sin egen tyngd. Och därför har pålning blivit mer och mer vanligt då dagens städer numera pryds av byggnader som hela tiden ökar i höjd.

Jobba med pålning

Eftersom stabiliteten är A och O för en hög byggnad så är det också mycket viktigt att man använder sig av specialister på pålning. Yrkespersoner som vet precis hur man ska påla och vad som är bäst för det hus man bygger och den mark som huset kommer ligga på.

Men pålning är inte det första man gör, när man ska skapa en hög byggnad. Det man börjar med är att göra en geologisk undersökning, för att ta reda på markförhållandena. Och först efter en noggrann planering av pålar och dimensioner, ger man sig på pålning. Antingen med järnpålar eller med pålar som är armerade och gjutna i betong.

13 Mar 2023