Renoveringen ska inkludera en behörig elektriker

Många saker kan man som privatperson genomföra på egen hand och utan att anlita professionell hjälp. Ska du renovera i ditt hus i Västerås så är det också fritt fram att göra så; har du ett bygglov – om sådant krävs – så finns det ingenting som stoppar dig från att bygga om din veranda, byta tak, bygga ett Attefallshus (där behövs inget bygglov) eller renovera ditt kök eller ditt badrum.

Dina egna begränsningar och dina egna förkunskaper är det enda hindret. Innan vi fortsätter så ska vi tillägga, lite diplomatiskt, att fler borde fundera över vad de egentligen kan – och klarar av. Faktum är att många överskattar sina egna kunskaper och att detta i sin tur leder till undermåliga resultat – eller att man överhuvudtaget inte ens slutför det påbörjade projektet. Detta kan vi dock titta närmare på en annan gång.

Nu gäller det istället en sak som man absolut inte får göra utan att anlita professionell hjälp: att dra – eller hantera elektricitet.

En tumregel är att man vid minsta osäkerhet kring vad man får – och inte får göra alltid kontaktar en behörig elektriker. Detta oavsett om det handlar om att sätta in spotlights i hallen i ditt hus i Västerås eller om att installera en diskmaskin.

Varför en behörig elektriker måste anlitas

Man kan tycka att det handlar om orimliga krav – varför ska man alltid låta en elektriker sköta jobb med el? Vi tycker att det snarare handlar om väldigt enkla orsaker. Elektricitet är livsfarligt och det är det på två olika sätt.

Dels så kan du få en stöt vid direktkontakt och den kan vara så pass kraftfull att ditt hjärta stannar av chocken. Dels så kan också en installation på ett felaktigt sätt innebära en längre fara; sätter du en spotlight i taket så kan denna för all del fungera - men på sikt kan det visa sig att den sitter så pass fel att den hettar upp en regel och att detta innebär att huset i Västerås börjar brinna.

Två olika scenarion som – tyvärr – visat sig ha dödliga utgångar på sina samveten. Frågan om varför en elektriker ska anlitas ska alltså inte ens behöva ställas; det är enklare att alltid utgår från att en sådan kommer att behövas.

Elektriker och rörmokare bör anlitas

En fråga som vi ofta ställer oss är varför privatpersoner tar sådana risker? Det gäller inte enbart elektricitet och elektriker. Även vattenskador är till stor del sprungna ur ren okunskap och, på ren svenska, snålhet. Istället för att anlita en rörmokare så gör man jobbet på egen hand, man gör fel och så har man en vatten- eller fuktskada i köket eller i badrummet.

Det är inte så dyrt att anlita en yrkesman idag med tanke på att rot-avdraget finns tillgängligt. Oavsett om det handlar om en elektriker eller en rörmokare så kan du dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Att betala för ett säkert jobb är ovärderligt i längden. Jämför priset mellan en rörmokare och en vattenskada och du förstår skillnaden och vart vi vill komma. Ta inga onödiga risker – de betalar sig sällan i det långa loppet.

23 Oct 2018