Rullställning – för bekvämt och säkert arbete

Med en typgodkänd rullställning kan man utföra arbeten på en husfasad både säkert och bekvämt. Det är ett alternativ som är mycket bättre än en vinglig stege.

Stegar i all ära, men de kan vara riskabla att klättra på och de har sina begränsningar. Att utföra arbete på en fasad eller att till exempel byta fönster eller vindskivor är oftast besvärligt nog. Att se till att man har de bästa möjliga förutsättningarna för arbetet borde då vara en självklarhet. Det är rent ut sagt dumsnålt att spara in på bra utrustning.

Det som man absolut bör göra är alltså att strunta i stegen, eller åtminstone bara använda den när det inte går att komma åt på annat sätt. Där det är möjligt bör man istället använda sig av en ordentlig byggställning. Och med ordentlig menas att den inte ska vara hemmasnickrad av gamla lastpallar.

Hyra eller köpa rullställning

Byggställningar ska uppfylla arbetsmiljöverkets krav och vara typgodkända. Endast då kan man känna sig säker med att klättra och arbeta på sådana. Detta gäller också för så kallade rullställningar, alltså byggställningar som är försedda med hjul och som enkelt kan flyttas omkring runt byggnaden. Självklart ska sådana rullställningar också ha anordningar som kan låsa hjulen så att man inte riskerar att rulla iväg under arbetets gång.

En sådan rullställning är ofta det mest praktiska att använda. Förutsatt att underlaget är hyfsat jämnt så kan man dra den med sig under arbetets gång. Och det finns rullställningar både att hyra och köpa, nya eller begagnade.

Läs mer kring rullställningar på denna sida: https://www.rentgreen.se/ 

27 Apr 2023