Så får du ordning på ett hus med eternitfasad

Förr ansågs eternit det vara ett utmärkt materialval för fasader eftersom det är både brandsäkert och i princip underhållsfritt underhållsfritt. Numera vet vi dock bättre.

Eternit är mycket farligt då det innehåller asbest. Asbest kan orsaka skador på lungorna när man börjar bryta i plattorna. Det uppstår damm som finns kvar länge i luften, så om du har det materialet på ditt hus eller om du går i tankarna kring att köpa ett hus med eternitfasad bör du noga överväga om du vill ta hand om en eventuell fasadrenovering på egen hand. Om du vill anlita hjälp för en fasadrenovering kan du klicka här.

Många äldre pannrum har också beklädnad av eternit då det är mycket brandtåligt. Samma sak gäller där - försök inte att ta ner plattorna på egen hand om du inte vet exakt vad du gör! Sanering av eternitfasader  och andra utrymmen med denna typ av plattor kräver specialutrustning och måste göras av en firma som har arbetstillstånd för att utföra asbestsanering.

Även om regelverket egentligen bara säger att du inte får avlägsna plattor på ett sätt som kan orsaka olägenhet för omgivningen betyder det i praktiken att du inte kan göra särskilt mycket då plattorna lätt börjar damma om du bryter i dem. Undvik även att tvätta din fasad med högtryckstvätt då det kan göra att asbetsdamm frigörs.

Det kan alltså bli mycket kostsamt att bli av med eternitplattor på ett hus. Saneringen kostar en rejäl summa och deponering av eternitplattor går på över tusenlappen per kubikmeter. Priset skiftar beroende på vilken ort du bor på.

Du har däremot ett annat alternativ att tillgå om du har eller tänker köpa ett hus med eternitfasad. Det går ofta att kapsla in eterniten genom att lägga till ett annat ytskikt ovanpå den existerande eterniten. Det är givetvis viktigt att den som utför din fasadrenovering skyddar sig mot dammet när det nya ytskiktet skruvas fast på huset, men i övrigt finns det få nackdelar med att behålla eterniten.

Eternit har nämnligen mycket bra isolerande egenskaper och ger även ljuddämpning. Därtill kommer som tidigare nämnt att det är brandtåligt och att det är underhållsfritt. Kort sagt är det i de flesta fall bättre att låta eterniten sitta kvar och sedan sätta på en ny fasad utanpå.

Men vad gör man om det finns problem med fukt innanför eternitfasaden? Då måste du givetvis undersöka om det blir billigare att ta av eterniten för att åtgärda problemet eller om det är bättre att riva ner de inre skikten för att komma åt problemen den vägen. Om huset är slitet inuti kan det givetvis löna sig att renovera inifrån istället, men om du har relativt nyrenoverade rum är det surt att behöva riva ner innerväggar för att komma åt dessa problem.

Eternit börjar förresten bli en bristvara. Det är så många som täcker över eller tar bort den att man har börjat tala om att kulturminnesmärka den. Det är trots allt en viktig del av historien som sitter där i fasaderna. Om du kan stå ut med utseendet - behåll då din eternit!

12 Aug 2017