Så hanterar du golvslipmaskinen under golvslipningen

Ska du slipa golv? Kanske bor du i en sekelskifteslägenhet i Stockholm med laminerad parkett? Eller i en stor villa ute på glesbygden, med golv av massivt trä? Olika golv kräver olika typer av slipningar. Maskin och papper kommer alltså att behöva anpassas efter jobbet, oaktat om golvet finns ute på glesbygden eller i Stockholm. Främst är det tjockleken på slippappren som är en avgörande faktor för hur slipningen ska göras. Oavsett hur du slipar är det viktigt att du till exempel vet hur man byter slipvals, tömmer dammpåsen och monterar isär golvslipen när jobbet är klart.

Så byter du slipvalsen

Visst – du kanske inte behöver byta slipvalsen varje gång du ska slipa ett golv. Likväl är det viktigt att känna till, ifall den till exempel behöver tas loss för rengöring. Vi berättar ungefär hur det går till, men tänk på att vissa detaljer varierar mellan olika maskiner.

  1. Fäll maskinen bakåt så att den vilar på handtag och vickstöd.
  2. Fäll ner remskyddet.
  3. Lås slipvalsen (görs ofta genom att sticka in en stålpinne genom valsremskivan och maskinstativet)
  4. Ta loss slipbandet.
  5. Skruva av muttern. Finns det en bricka där? Avlägsna den i sådana fall.
  6. Här kan det skilja sig mycket mellan olika maskiner. Många har ett demonteringsverktyg som skruvas på till botten av axeln. Därefter tas en hammare och slås rakt på verktyget, varpå det sedan ska lossas. Efter detta ska valsen lossna från sin axel och kunna dras ut för byte eller rengöring.

Om du hyr maskinen av ett uthyrningsföretag är detta något du sannolikt inte kommer att behöva göra. Har du själv investerat i en slipmaskin för att kunna slipa golv billigt framöver, är detta dock något som är viktigt att kunna. Är du osäker kan du lämna in den till någon som kan göra det åt dig.

Töm dammpåsen då och då

Storleken på dammpåsarna skiljer sig något mellan olika maskiner. Oavsett hur stora de är det vanligt att de ska tömmas när den är fylld med ungefär en tredjedel. Sätt detta i rutin när du slipar golv för att vårda maskinen på bästa möjliga sätt.

Något annat som är viktigt att känna till är att trädamm innebär både brandfara och explosionsrisk. När du slipat klart är det således mycket viktigt att du tömmer den och förvarar trädammet utomhus, på en säker plats. Det har hänt att eldsvådor har startat vid golvslipningar (bland annat relativt nyligen i Stockholm) så det gäller att ha brandsäkerheten i åtanke hela tiden. Det här är kanske i synnerhet viktigt om du bor centralt i en större stad, såsom just Stockholm eller Göteborg, där en brand riskerar att sprida sig snabbt och orsaka stora skador.

15 Feb 2018