Så kan du förhindra en brand

Att arbeta förebyggande mot bränder kan vara skillnaden mellan en katastrof eller något som går att reparera. Vanliga brandorsaker är till exempel elektriska fel, torrkokning eller att branden är anlagd. Man brukar säga att det krävs tre faktorer för att en brand ska kunna uppstå och därefter eventuellt sprida sig: syre, värme och brännbart material.

Om kunskaperna kring brandsäkerhet ökar, kan många liv skonas – varje år. En hel del bränder sker i äldre byggnader, som inte har bytts med lika hög brandsäkerhet i åtanke. Jämför till exempel utrymningsvägarna vid nybyggnationer, med gamla hus i exempelvis Gamla stan i Stockholm.

Brandskyddsmålning

Vid eldsvådor är varje sekund viktig. Brandskyddsmålning fördröjer eldens spridning, och gör att räddningstjänst eller de som vistas i den brinnande lokalen vinner dyrbar tid. En brandskyddsmålning kan vara en viktig faktor i att minska risken för att människor skadas eller till och med mister sina liv. Därutöver kan material egendom räddas. 

Många väljer att anlita hjälp för att få en brandskyddsmålning korrekt utförd. Bor man i en större stad, Stockholm till exempel, bör det inte vara svårt att hitta en firma som kan utföra en brandskyddsmålning med hyfsat kort varsel. Brandsäkerhet är inget som bör skjutas upp.

Var försiktig med hemelektronik

Som nämnt i inledningen av den här texten är elektriska fel en av de vanligaste orsakerna till att bränder uppstår. Apparater i till exempel köket eller vardagsrummet kan bli överhettade och i värsta fall orsaka en eldsvåda.

Ett bra sätt att minska risken för att en brand ska uppstå genom elektriska fel, är att implementera nya vanor i vardagen. Dra alltid ur stickproppen efter att elvispen eller kaffebryggaren använts till exempel. Som tur är, är många köksmaskiner idag smarta och kan stänga av sig själva. Än så länge gäller det här dock minoriteten av de apparater man har i hemmet.

Under juletider

Under juletider tenderar riskerna för bränder i hemmet att öka. Åtminstone ökar vissa orsaker till bränderna som sker. Det hör till att man bland annat tänder ljus och sätter upp ny elektronik på huset i form av julpynt.

Lägg därutöver till tiderna kring nyår, där många olyckor sker med fyrverkerier. Om fyrverkerier sköts på rätt sätt finns inga större risker att oroa sig för. Det gäller att man följer anvisningarna som följer med förpackningen och inte fyrar av raketer i en farlig riktning. Särskilt farligt kan det bli i tätbebyggda och tätbebyggda områden, som till exempel Stockholm eller Göteborg. Bara i Stockholm orsakas flera bränder och fyrverkerier varje år.

6 Mar 2018