Se över er taksäkerhet

Det är mycket man behöver hålla koll på och göra som ägare av ett hus. Behöver ni se över er taksäkerhet så finns det en del åtgärder som ni kan göra. Läs vidare här nedan för mer information.

Det är mycket ni behöver åtgärda på och kring huset det här året. Ni har aldrig haft så mycket som behöver göras. Men det kan ju också bero på att ni haft mycket annat omkring er de senaste åren. Ni har inte lagt den tiden som behövs varje år på huset. Men i år är det alltså dags. Det ska målas och snickras. Men det ska också bytas tak och elen behöver ses över av någon kunnig. Inför takbytet, som ju är det största projektet som ska ros iland, så behöver ni även se över er taksäkerhet. Det är ju faktiskt både sotare som ska upp dit ibland, plus de gånger som ni själva behöver upp för att skotta undan snö.

Taket bör vara en säker plats

Taket behöver vara en säker plats för den eller de som ska upp på det. Då finns det olika saker man kan göra för att se till att taket är säkert. Man kan få professionell hjälp med taksäkerhet. Till exempel av olika firmor, eller om man letar sig fram på nätet efter olika åtgärder. Det vanligaste man gör är att sätta upp ett glidskydd. På så vis minskar risken att personer som vistas på taket kan ramla ner. Skyddsräcke och ankarpunkt är också andra åtgärder man kan välja.

28 May 2021