Se över låsen hemma!

Har du bra lås hemma? Är de tillräckliga? En mardröm för alla som har ett hem, är att någon (okänd) tar sig in i hemmet, drar ut saker ur garderoben, stulit kära och dyra ägodelar, förstört, kränkt bostaden och en själv och klampat in i bostaden och gjort så att hemmet aldrig mer kan kännas säkert. För att inte behöva vara med om något sådant är det bäst att se över sina lås. Att skaffa bättre lås som är säkrare och som gör hemmet till en tryggare plats. För en lekman kan det vara svårt att själv avgöra vilka lås som är bäst i det egna hemmet.

Tänk som en tjuv

Vill man göra sin bostad till en mer säker och trygg plats kan man gå i sin egen bostad och tänka som en tjuv. Hur skulle en tjuv kunna ta sig in just hemma hos dig? Var finns det svagheter i bostaden? Hur skulle en tjuv kunna hitta dina värdefulla ägodelar? Hur skulle tjuven kunna transportera dyrbara ägodelar från bostaden? När man har fått svar på några av dessa frågor gäller det att skrida till verket och byta ut lås, eventuella fönster dörrar och kanske klippa ner en och annan häck som kan skydda den tänkta tjuven i sin gärning.

Byt till bätte lås

Om man inte vill byta ut fönster och dörrar kan man byta ut låsen på fönster och dörrar. Det finns bättre, och sämre lås. Det finns elektriska låsanordningar som är så gott som omöjliga att forcera. Det finns cylinderlås som är tillverkade för att hindra tjuvarna att kunna manipulera låsen. Man kan särskilt tänka på hur en tänkt tjuv skulle kunna transportera sakerna från bostaden. Då kan man se till så att det blir omöjligt eller mycket svårt för tjuven att få med sig sakerna ut ur huset. Ett lås som förhindrar det, kallas "bortasäkert". Man kan till exempel installera två lås som säkerställer svårigheten att ta sig ut ur huset.

Anlita låssmed

Bor du på Östermalm och vill säkra ditt hem? Det finns ett 10-tal låssmeder på Östermalm, så välj någon som är kompetent och har många olika lås som är säkra och som förebygger inbrott. De flesta tjuvar vill ta sig in genom fönster, balkongdörrar eller altandörrar. Därför bör man förhindra en eventuell tjuv att ta sig in genom fönstret, altandörren eller balkongdörren. Läs mer om en låssmed på Östermalm som installerar säkra lås på: https://www.lassmedostermalm.nu.

26 Jul 2019