Se till att göra en OVK-besiktning för att ventilationen ska fungera

Det är inte länge sedan man införde en obligatorisk OVK-besiktning. Det var när man kom på att det var för dålig inomhusmiljö i de offentliga lokalerna. Sedan dess är det kontroll som gäller.

En OVK-besiktning är till för att kontrollera att inomhusmiljön är tjänlig för de som vistas där. Det kan gälla skolor eller bibliotek, kontor, vådrcentraler, ja listan kan bli lång. Alla som arbetar inomhus behöver ha en bra miljö när det gäller luft. Detta är annars en av alla orsaker till att du kan drabbas av allergier eller andra besvär när små partiklar flyger omkring i luften och letar sig ner i dina lungor eller andningsvägar.

Det är lite olika tider som gäller angående OVK-besiktning

OVK-besiktning betyder att man gör en obligatorisk ventilationskontroll. Den ska ske med jämna mellanrum och i några fall är det tre års intervaller som gäller medan det i andra fall är vart sjätte år. Vart tredje år gäller för skolor och förskolor men även vårdcentraler och andra byggnader av det slaget. Exempel på det kan vara flerbostadshus och kontorsbyggnader men även personalutrymmen och kontor som ligger i industribyggnader. Vart sjätte år gäller även det för flerbostadshus och kontorsbyggnader samt personalens utrymme vid industrier och liknande. Men nu är det då det finns ventilation med självdrag eller om det är fläktar med ventilation som sker med fläktstyrd frånluft och där återvinning av värme förekommer. Så det är lite skillnad på byggnader och byggnader. Läs mer om OVK på denna sajt: https://www.ovkbesiktning.nu/

4 Feb 2022