Ska du bygga hus?

Vilken känsla. Att äga ett hus från dag ett. Se jorden lyftas bort skopvis medan grunden läggs och det dras kablar och rör. Inget för alla men en del av oss gör resan. Och det börjar med bygglov.

Vad är egentligen ett bygglov? I grunden är det ett dokument som visar att kommunen du bor i har sagt ja till att du bygger ditt hus. De flesta kommuner har liknande regler men det går aldrig att på förhand säga att just såhär kommer kommunen vilja att du bygger bostaden.

En bygglovsansökan ska innehålla bygglovsritningar. Av dem ska det framgå hur det är tänkt att huset ska se ut. Man ska kunna se hur huset kommer att utformas och det ska ritas ut var på tomten huset är tänkt att byggas. Lite av en vetenskap och en utmaning!

En korrekt bygglovsansökan

Minsta möjliga krångel vid en bygglovsansökan blir det förstås om du följer regeln GRFB. Gör rätt från början, ja. En bygglovsritning ska göras med svarta linjer på vitt papper och som störst vara A3. De ska vara fackmässigt utförda. De ska innehålla situationsplan, fasadritning, planritning, sektionsritning och ritningshuvud. Självklart, eller hur?

Byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen är den instans som granskar, behandlar och beviljar ditt bygglov. Troligt är att du får en betydligt enklare väg till målet genom att anlita experthjälp. Har du inte erfarenhet sedan tidigare eller själv arbetar med liknande projekt är det ganska mödosamt att få till ritningar och en komplett ansökan.

30 Mar 2021