Smarta stuprör i Stockholm

Visste du att det finns smarta stuprör i Stockholm? De har sensorer som kan skicka signaler till en kontrollcentral för att varna när det uppstått problem.

Har du hört talas om Internet of Things, eller smarta hus? Det är hus med digitala system som gör att olika funktioner kan kommunicera med varandra. Även husägaren kan göra inställningar via systemet och bestämma vilka saker han vill få information om. Ett inbrottslarm som skickar meddelande till ägarens mobil är det inget märkvärdigt med – sådana har funnits länge. Men att kylskåpet skickar ett meddelande att det behövs mer mjölk kan kännas lite som science fiction.

Digitaliseringen har revolutionerat inom flera områden. Det gäller inte bara kylskåp och mjölk, utan även en sådan till synes simpel sak som funktionen hos stuprör kan övervakas. Med modern, avancerad teknik kan man alltså numera hålla kontroll på stuprörssystem på ett effektivt sätt.

Stuprören kan fjärrövervakas

En sak som har introducerats är till exempel avancerade sensorer. Dessa kan installeras på stuprör i Stockholm, eller på andra ställen, för att mäta parametrar som vattenflöde, vattennivå och eventuella blockeringar. Realtidsdata kan sedan skickas till en kontrollcentral och varna för eventuella problem eller behov av underhåll. Detta gör att problem kan upptäckas och åtgärdas snabbt och effektivt. På så sätt minskar risken för översvämningar och vattenskador.

Digitaliseringen har på detta sätt gett möjlighet till fjärrövervakning och driftsoptimering. Genom att ansluta stuprören till Internet of Things kan de övervakas och styras på distans. Detta sparar tid och resurser genom att personal inte behöver bege sig fysiskt till varje plats för att kontrollera och hantera stuprören, annat än om en verklig åtgärd behövs.

12 Sep 2023