Vackert smidesarbete

Smidesarbete gör funktionella saker vackra. Med en bra smidesverkstad så kan man göra många olika produkter, allt från räcken, trappor och stålhallar till trädgårdskonst och möbler.

Smideskonsten har långa anor men utvecklas fortfarande. Design och funktion samspelar ofta och hantverksskickligheten framstår tydligt på många sätt. Att satsa på smide inom arkitektur och design är vanligt och man kan få ett enkelt räcke att bli ett konstverk i sig självt.

Smidesverk kan såklart även tillverkas först och främst för funktionen. Smidesarbeten används för konstruktion av vitt skilda slag. Stålbyggnader, båtvaggor med mera. Det roliga och spännande med smideskonsten är dock såklart möjligheterna att göra konst av vardagliga ting.

Vackra grindar, trappräcken och staket är några exempel där det är fantasin som sätter gränserna för utformning och design. Det finns även möjligheter att göra ren konst till trädgården eller varför inte möbler i smide?

Smideskonsten

Inom smide så skiljer man på kall- och varmsmide, kallsmide finner du idag hos plåtslagaren. Fördelen med kallsmide är att man får bättre precision medans varmsmide helt kan omforma metallens inre struktur och dess egenskaper för hållfasthet.

Smideskonsten har som sagt långa anor men principen för att smida har varit densamma. Något som dock alltid utvecklas är estetik och design. Kombinerat med moderna metoder som svetsning kan stora konstruktioner skapas som fortfarande framhäver estetiken. 

Att kunna anpassa och måtta in för att passa perfekt till ändamålet och samtidigt skapa en unik och funktionell sak är något som framhäver smideskonsten. Vackra konstverk som håller för tidens tand och som samtidigt är funktionella. Läs mer om smide här: https://www.allsvets.se/

17 Jun 2021