Vad gör man med socklarna vid en golvslipning?

Ska man ta bort socklarna när man slipar golvet eller ska de sitta kvar? Vad gör man med fastspikade socklar när golvet ska slipas? Ska socklarna också slipas eller får de vara som de är?

Innan du sätter igång med ett så stort projekt som att slipa dina fina trägolv är det bäst att fundera på allt viktigt förarbete. Inget är väl så enerverande som att ha gjort allt arbete och satt igång för att upptäcka att det var flera saker som behövde göras. Det här gäller speciellt om du har en list som du inte orkat ta bort. Tänk dig när allt är klart att du ser en list som inte når hela vägen ner till golvet. Hur skulle det se ut? Hur skulle det gå till kanske du undrar. Jo, vid slipningen sänks ju golvet lite och om listen är fastspikad på väggen kommer det synas att den sitter pyttelite ovanför golvet. Kanske inte märks så tydligt för ett otränat öga men för den som vet om det kan det bli ett dagligt irritationsmoment. Det är alltså upp till dig själv om du vill ta bort dina lister eller inte.

Fastspikade golvlister

Vid all golvläggning ska det läggas in socklar. De snyggar till avsluten invid väggen och döljer eventuella små glipor som kan uppstå men ger också träet möjlighet att röra sig. Det är ju ett levande material. Golvlisterna kan se olika ut, en del är helt raka medan andra har en liten utstående kant längst ner mot golvet. Golvlisterna brukar oftast spikas fast. När det ska slipas golv är det viktigt att få bort listerna så att du kommer åt så bra som möjligt och så nära kanterna som det går. Ligger det lösa lister är det inga problem, bara plocka bort dem och sätta tillbaka när allt är klart. Är det däremot spikade lister väntar lite mer arbete innan det går att dra igång en slipmaskin.

Listerna kan bli som nya

Nu är det är dags att snygga till och låta de vackra trägolven åter komma fram under lack och annat som lagrats under åren. Då kommer frågan kanske på tal om huruvida du ska göra om listerna eller köpa nya? Om du vill göra iordning dina gamla lister är det inga problem. Du kan fixa dem på plats eller ta bort dem för att snygga till dem. På med golvpapp och sätt igång.

6 Aug 2020