Vad händer om man inte dränerar? | Frågor & svar om dränering

Vi har sammanställt vanliga frågor om dränering och svarat på dom. Hur går en dränering till och vad bör man tänka på innan man sätter igång?

Vad händer om man inte dränerar?

Om man har en dränering som inte fungerar eller ingen dränering överhuvudtaget och märker att man börjar få fukt i källaren så skall man planera in dräneringsarbete omgående. Men man kan fråga sig varför då det kan verka både dyrt och omständigt att dränera. Så vad händer om man inte dränerar?

Fukt leder till mögel och dålig inomhusmiljö. Mögel kan göra att de som bor i huset utvecklar allergier. Fukt gör också att skadedjur gärna bosätter sig inne i din källare. Om roten till fukten inte åtgärdas så kommer den sprida sig upp i huset och orsaka än mer skador. Fukt angriper trä och får det att ruttna. Sten och murbruk smulas sönder när de utsätts för fukt under en längre tid. Så kort sagt kan man säga att hela ditt hus riskerar att falla ihop ifall du inte tar tag i ditt fuktproblem. Det sker såklar inte direkt utan kan ta många år men det är ingenting du borde gå runt och vänta på. Beställ offert på markarbete i Stockholm idag så har du tagit ett första steg.

Vad gör man när man dränerar?

När man dränerar eller dränerar om ett hus så gräver man upp runt huset med en grävmaskin och lägger ner dräneringsrör som gör att vattnet leds bort från husgrunden och källarväggen. I många fall isolerar man samtidigt källarväggen på utsidan så att det skall bli svårare för vattnet att tränga in och orsaka fuktskador. När man är färdig fyller man igen med grus och makadam. En bra dränering kan hålla i upp till 40 år men oftast behöver man dränera med cirka 20-30 års mellanrum. Har man otur och marken där huset står är lerig så kan man behöva dränera redan igen efter 15 år.

Vad skall man tänka på innan man börjar dränera om?

Det är viktigt att de som skall göra arbetet med dräneringen är kunniga och seriösa. Fråga gärna efter referenser. Se till att du har de tillstånd som behövs från kommunen. Det är inte alltid det behövs marklov vid dränering men det skadar inte att fråga. Fundera på om du vill isolera källaren utvändigt när det ändå är uppgrävt runt huset. Det blir billigare att göra det på samma gång som dräneringen om du ändå tänk göra det.

Innan ni börjar med grävningen skall du skriva ett avtal mer markentreprenören gällande arbetet som skall göras så att ni är överens. Se till att du och entreprenören är ordentligt försäkrade, en vanlig hem- eller villaförsäkring täcker oftast inte dräneringsarbete. Läs mer om markarbete på denna webbsida: markarbetenstockholm.nu

13 Mar 2022