Vad händer vid en brand?

Hur noga har ni pratat med era barn om vad som händer vid en brand? Det är viktigt att gå igenom det då och då för att de ska förstå hur de ska agera. Det kan rädda liv om de agerar på rätt sätt.

Redan i tidig ålder brukar barn få lära sig i skolan hur de ska agera om det börjar brinna. När larmet går ska alla omedelbart gå ut och samlas på angiven plats. Det är strikt bestämt vad som gäller. För att alla ska veta det, anordnas brandövningar med jämna mellanrum. Men hur ofta pratar ni med barnen om brandlarmet i ert eget hem? Vet de vad de ska göra om det börjar lukta rök? Det är information som kan vara livsavgörande. Ni kan aldrig prata om det för ofta, så kommer ni på att det är ett tag sen eller att ni aldrig tagit upp ämnet, gör det genast.

Få ut alla levande

Eld kan sprida sig skrämmande fort. På bara en kort stund kan hela hemmet vara övertänt och ingen tar sig någonstans. Tyvärr händer det att hus som brinner ner till grunden, eller ladugårdar med alla djur inne. För att hålla brandrisken nere kan ni göra en säker brandisolering. Denna läggs i väggarna och hjälper till att bromsa spridningen av en eld. Den bromsar även rökutvecklingen. Se även till att ha fungerande brandlarm i varje rum, och testa dem med jämna mellanrum. Både brandfilt och brandsläckare bör finnas nära tills hands, de ska synas och vara lätt åtkomliga.

26 May 2021