Vad har man en telfer till?

En telfer är en lyftanordning. Den kan man kort och gott använda för att lyfta saker med. Alltså inget du har hemma för vardagligt bruk. Mer för industrin.

En telfer sätter man på en redan befintlig lyftanordning. Den fungerar som en vagn som rullar under en balk som i sin tur sitter fast på en kran. Kanske är det en traverskran. Den lilla telfern som sitter på kranen kommer sedan att kunna drivas med hjälp av ett maskindrivet lyftblock.

Det finns även en del telfrar som är konstruerade för fast montering. I de fallen höjer man lyftanordningen eller kroken om det är en sådan, med kättingar. Ibland är det helt enkelt några linor man använder sig av. Det behöver som du förstår vara riktigt starka linor för att det ska fungera.

Telfer har ett bra användningsområde med hög maxkapacitet

När du väljer en telfer till din kran kan du ta en som är riktigt modern. Då vet du att den har en maxkapacitet som kan röra sig om siffror och tyngder i stil med bara några tiotals kilo, och sedan sträcker det sig till så mycket som flera hundra ton. Det är något som heter duga det.

Att framställa kranar och hjälpverktyg som passar till dem, handlar såklart om att en kran ska kunna lyfta och förflytta tunga saker. När det gäller flera hundra ton som flyttas är det oerhört viktigt att allt sker med säkerhet. Det är därför viktigt att utrustningen är gjord av ett hållbart material.

23 Aug 2022