Vad innebär maskinuthyrning i Malmö?

När du hör om maskinuthyrning i Malmö, vad ser du framför dig? Har du koll på alla de byggmaskiner som finns möjliga att hyra i Malmö. Det är fler än du tror.

Ventilation, kraft och värme: Här ingår bland annat uppvärmnings- och torkningsmaskiner, ventilations- och klimatanläggningar, ånggeneratorer, värmepannor, transformatorer, elcentraler, elverk samt arbetsplatsbelysning.

Pumpar: Bland pumpar hittar du maskiner för många olika sorters industrier, med olika sorters krav på sina pumpar: länspumpar, centrifugalpumpar, slampumpar med mera.

Packnings-, komprimerings- och beläggningsmaskiner: Under denna kategori hittar du maskiner som hjälper till när underlag ska komprimeras eller om en väg ska gjutas.

Kringutrustning för bodar är också en del av maskinuthyrning i Malmö

Bodar, containrar, skalskydd och etableringsutrustning: Innan bygget ska starta måste man se till att logistiken fungerar. Under denna kategori hittar man all utrustning som skapar både infrastruktur och logistik åt handhavande av material samt utrymmen för de som arbetar på bygget.

Lyftanordningar, bygghissar och kranar: Inget bygge utan att saker ska lyftas. Framförallt kranar är något som det lönar sig att hyra snarare än att köpa – då varje bygge kräver sin sorts kranar.

Stegar och arbetsplattformar: Varje bygge kräver även arbetsplattformar och stegar. Dessa finns under denna kategori av maskinuthyrning i Malmö.

Fler produkter vid maskinuthyrning i Malmö

 • Stoftavskiljare
 • Rengöringsutrustning
 • Luftrenare
 • Betongblandare
 • Murbruksmaskiner
 • Bränsletankar
 • Omrörare
 • Planblandare
 • Borrmaskiner
 • Kapmaskiner
 • Liftar
 • Sågstationer
 • Kärror och vagnar

Listan på maskiner vid maskinuthyrning i Malmö kan göras hur lång som helst. Så man behöver aldrig sakna något till sitt bygge och sin verksamhet.

30 Apr 2022