Vad tjänar en inredare?

Inredare är ett drömyrke föinredningr många. Att få åka runt till bostäder, hjälpa kunder och samtidigt få utlopp för sin kreativitet är det som ofta lockar. När det kommer till lönen, ligger den något under snittet.

Medellönen totalt ligger på 20 125 kronor i månaden, medan medianen ligger på 24 500 kronor. Detta med en medelålder på 29 år och en snittlig erfarenhet på nästan 7 år.

Nämnas bör att källan vi använder oss av enbart har 49 referenser för dessa siffror. Det här är ett ganska lågt antal om man ska dra någon egentligen slutsats av det. Samtidigt kan det åtminstone ge en fingervisning.

Lönen i storstäderna är nödvändigtvis inte högre än i de mindre städerna. Åtminstone är det inte så för de referenser som uppgivit sin inkomst till källan vi använder oss av. I Stockholm ligger medellönen till exempel på 24 445 kronor i månaden, att jämföra med till exempel Jämtland, där medellönen är 27 000 kronor i månaden. Trenden brukar annars vara den motsatta, att lönerna är lite högre i Stockholm än vad den är i mindre tätbefolkade regioner.

Det är inte bara Jämtland som slår Stockholm. I Skåne uppges medellönen vara 25 200 kronor i månaden, alltså nästan 800 kronor mer än i Stockholm. I Västerbotten uppges den ligga på 29 000 kronor, vilket är rekordet (av den information som finns här).

Löneintervaller

Förutom att fördela referensernas löner på regioner, delas de också in i olika löneintervall. Här kan vi se att en relativt stor del av landets inredare (fyra procent) tjänar mellan 0 och 13 999 kronor i månaden. Andelen i sig är kanske inte stor, men för ett sådant lågt intervall är det många som befinner sig här, när man jämför med andra yrken.

Den enskilt största lönegruppen är mellan 20 000 och 21 999 kronor, där 22 procent av referenserna befinner sig. Strax därefter kommer intervallet 24 000 till 25 999 kronor, där nästan 21 procent av referenserna har uppgett sig ligga.

Den allra högsta lönegruppen, 33 000 till 35 999 kronor, har lika många inredare som den lägsta, 0 – 13 999 kronor. Det vill säga runt fyra procent. Vad löneskillnaderna kan bero på låter vi vara osagt, men kanske är det en del av referenserna som jobbar deltid som inredare, och har givetvis en lön därefter.

En stor grupp tjänar större summor

Slår man ihop de tre största lönegrupperna får man en bild som är lik de totala siffrorna. 55 procent av landets inredare tjänar mellan 20 000 och 25 999 kronor. Värt att nämna är att det är fler som placerar sig över det här intervallet, än under det.

En relativt stor lönegrupp (14 procent) uppger sig tjäna mellan 30 000 och 32 999 kronor. En lön som är högre än genomsnittet i Sverige, och som är en bra bit högre än landets medellön enligt den här källan.

Ska man jobba som inredare verkar det svårt att förutsäga sin lön. Å andra sidan är det heller kanske inte lönen som är det största dragplåstret till yrket – utan snarare arbetsuppgifterna i sig.

Insyn Interiör är ett inredningsföretag där det kan vara bra att börja för att få en gynnsam löneutveckling. 

24 Apr 2019