Vårda trägolvet i vardagen

Ett golv, särskilt om det handlar om trägolv, vill man gärna vårda så mycket som det går i vardagen. På så vis slipper man göra golvslipning efter golvslipning, medan resultaten fortfarande försvinner påfallande fort. För att behålla sitt golv i så bra skick så länge som möjligt, gäller det att vara försiktig med det i allmänhet. För att kunna vara försiktig på rätt sätt, krävs det att man är medveten om vanliga faror och påfrestningar som golvet kan utsättas för i vardagen.

Var noga ytterskorna

Det är lätt hänt att man går in med skorna om man bara ska hämta något lite snabbt. Man bör dock vara medveten om att lackerade trägolv lätt kan repas av till exempel små gruskorn. Har man kängor med djupa mönster är det lätt hänt att små gruskorn fastnar där. Om man måste gå in med skorna och går över trägolvet, bör man alltså titta under sulan först, så att det inte har hamnat ett gruskorn där (eller något annat som kan repa ett lackerat trägolv).

Moderna laminerade trägolv har vanligtvis en ytbehandling som gör att de tål hack och slagmärken ganska bra. Det här möjliggörs tack vare ett tunt skikt trä ovanpå ett mer stumt underlag. Det här gör att träet inte är lika levande, men med fördelen att det klarar av påfrestningar som just hack och slagmärken bättre. Däremot är det fortfarande känsligt för repor, varför man bör vara försiktig med saker som just grus under skorna.

Skydda alltid golvet mot vätska

En bra vana att få in är att alltid vara särskilt vaksam när man hanterar någon form av vätska över golvet. Detta oavsett vilken typ av behandling som golvet är ytbehandlat med. Helst vill man slippa många fula fläckar, som i längden kan kräva en golvslipning.

Du bör alltid vara försiktig när du till exempel häller upp någon dryck eller vattnar blommorna. Det är lätt att man missar lite småspill här och var. På lång sikt kan det dock bli ganska stora mängder vätska som – i värsta fall – endast kan åtgärdas med hjälp av en golvslipning. Lite spillt vatten efter blommorna kommer inte ensamt orsaka ett behov av en golvslipning, men det – i kombination med annan oförsiktighet – kan göra att det behövs så småningom. Här kan du läsa mer om golvslipning: http://www.golvslipningstockholm.biz/.

Sätt tassar på möblerna

Många glömmer detta, men det är viktigt att ha tassar på hårda möbler. En vanlig fara är stolarna vid köksbordet. Om de inte har tassar, och står direkt på ett trägolv, kan man räkna med många repor på ytorna kring köksbordet. Det här är givetvis något man vill undvika.

Det är inte bara med tassar som möblerna kan oskadliggöras. Många väljer att helt enkelt lägga mattor i ”farliga” områden. Mattor är inte bara snygg och bekväma att gå på – de är också ett mycket bra skydd för golvet. Samtidigt vill man ju inte gärna täcka golvet, som man anstränger sig för att hålla i gott skick. Om ett särskilt begränsat område har många repor på sig, kan det vara en idé att lägga en matta över istället för att anlita en firma för att göra en golvslipning. Dock är det endast en provisorisk lösning, och en golvslipning kommer troligtvis att behöva göras förr eller senare.

10 Apr 2017