Vart kan det vara viktigt med brandtätning?

Det är viktigt att en byggnad har rätt typ av brandskydd. Detta kan se ut på lite olika sätt beroende på fastighetens storlek. Har ni utfört brandtätning på er fastighet till exempel?

Att man behöver ha brandsläckare och brandvarnare hemma, det känner de allra flesta till vid det här laget. Men att det även kan vara av stor vikt att man brandtätar sin fastighet, det är det faktiskt inte så många som vet. De flesta vet nog inte ens vad det innebär att göra en brandtätning. En brandtätning görs för att elden och röken inte ska sprida sig så fort till andra rum eller delar av fastigheten, ifall det någon gång skulle börja brinna. Genom att göra en sådan tätning förhindrar man att byggnaden rasar vid minsta lilla eldsvåda. Man gör det också möjligt för människor att hinna ta sig ut ur huset innan det har tagit eld överallt. Även om en brandsläckare eller två också är bra att ha så finns det inte mycket som slår en brandtätning ifall det skulle börja brinna.

Vanligt med brandtätning i större byggnader

Det är mer ovanligt att det är brandtätat i små bostadshus och vanligare i större fastigheter som badhus, hyreshus, idrottshallar och sjukhus. På dessa ställen befinner det sig ofta mycket människor på samma gång plus att byggnaderna är stora. Då är brandtätning ett ypperligt alternativ för att säkerställa brandsäkerheten. Man säkrar helt enkelt utrymmen och räddar människors liv genom att göra en brandtätning. Om det börjar brinna i ett av sjukhusets alla rum till exempel, så är det viktigt att den inte hinner sprida sig för snabbt utan att människor hinner ta sig ut. Ibland kanske det går att släcka elden med en vanlig släckare, men det är inte alltid det går.

Brandtätningar ska utföras rätt och ordentligt

Att man utför själva brandtätningen är självklart viktigt men att den är utförd korrekt och ordentligt är nästan ännu viktigare. Utan en korrekt gjord brandtätning riskerar byggnaden ifråga att rasa och utrymmet det gäller kommer fyllas med eld och rök så att människor inte överlever. Det är inte bara fastigheter som brandtätas utan även utrymmen för kablar och rör till exempel. Det är väldigt lätt hänt att det tar eld i kontakter och liknande. Men genom en brandtätning av dessa rör så sprider sig elden inte lika snabbt och man kan fort göra någonting åt det. Vi tipsar att läsa mer om brandtätning på denna sajt: https://www.brandtätning.net

19 May 2020