Viktiga branddörrar i Stockholm

Ett sätt att förebygga skador på fastigheten vid en eventuell brand är att se till att det finns brandskydd. Det kan handla om tätning men även branddörrar till fastigheten i Stockholm.

Kents nya fastighet var i gott skick. Trots det fanns en del saker att åtgärda innan han kunde låta företag hyra de nyrenoverade kontoren. Genom att se på ritningar och ta hjälp av proffs såg han snart att rörsystemet såg bra ut. Däremot fanns ytterligare en del att önska när det kom till brandsäkerhet.

Fastigheten skulle inte direkt bli en offentlig byggnad där brandskyddande var ett krav. Trots det tänkte han göra allt för att hyresgästerna skulle känna sig trygga. De gällde både för personerna i sig men även alla viktiga papper som troligtvis fanns på kontoren.

Branddörrar bromsar elden

En konsult kom för att se över brandsäkerheten. När denne var klar informerade han om att en del brandtätning skulle behövas för att både skydda ledningar och bromsa eldens framfart i rör och schakt.

Som ytterligare säkerhetsåtgärd rekommenderas installation av flera än en branddörr i Stockholm. Dessa tillsammans med brandtätningar skulle göra så att elden inte tog sig fram okontrollerat. Genom att skapa sektioner kunde elden hindras en hel del. Brandmännen skulle få en chans att släcka elden innan hela byggnaden blev övertänd.

Några dagar senare fick han en offert på de olika jobben. Det visade sig att han kunde betala av kostnaden genom delbetalning. Valde han att betala allt på en gång kunde han få ett slutdatum för betalningen flera månader framåt.

10 Feb 2022