Viktigt att tänka på när man ska riva hus i Stockholm

Det finns en hel del bestämmelser, regler och lagar som man måste följa när man ska riva hus i Stockholm. I texten som följer reder vi ut vad som gäller.

På samma vis som när man uppför ett hus och måste följa gällande byggregler, måste man vid rivning följa de bestämmelser som finns. Därför måste man börja med att undersöka huset för att ta reda på vilka olika typer av material som det är byggt av och om det finns miljöfarliga ämnen.

Det säkraste är att ta hjälp av ett företag som är experter på rivning av hus. Då sköter de inventeringen och tar prover på olika byggmaterial för att se om de innehåller farliga ämnen som exempelvis asbest eller PVC. Ligger huset som ska rivas i ett detaljplanerat område måste man som ägare till fastigheten även ansöka om rivningslov hos kommunen.

Särskilda regler att följa när man ska riva hus i Stockholm

Det finns särskilda bestämmelser som man måste följa när man ska riva hus i Stockholm. Först måste alla material som innehåller miljöfarliga ämnen plockas ut och tas omhand på ett säkert sätt. Därefter ska byggnaden plockas ner bit för bit samtidigt som de olika materialen sorteras för att sedan skickas till återvinningen.

Om allt går som planerat återstår till slut bara ett skelett av huset. Detta rivs vanligtvis med hjälp av en grävmaskin eller annan lämplig maskin. Därefter schaktar man bort rivningsmassorna och städar upp på platsen där huset en gång stod.

23 Apr 2023